Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOPORUČENÉ PUBLIKACE

Publikace z oblasti pozitivní psychologie (odborné články, kapitoly v knihách, monografie) v českém i anglickém jazyce za posledních 5 let naleznete ZDENa požádání mohou být vybrané publikace zaslány emailem.


Z původních nebo do češtiny přeložených prací vybíráme:

Csikszentmihalyi, M. (1996). O štěstí a smyslu života. Praha: Lidové noviny.
Dalajláma, Cutler, H.C. (1999). Cesta ke štěstí. Průvodce dobrým životem. Praha: Pragma.
Halama, P. (2007). Zmysel života z pohľadu psychologie. Bratislava: SAP.
Kebza, V., Šolcová, I. (2003). Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Československá psychologie, 47, 4, 333-345
Kluge, H. (2000). Optimisté žijí déle. Liberec: Dialog.
Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál
Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Praha: Grada.
Křivohlavý, J. (2007). Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha: Grada.
Křivohlavý, J. (2008). Psychologie moudrosti dobrého života. Praha: Grada.

Křivohlavý, J. (2011). Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Praha: Grada.
Křivohlavý, J. (2012). Optimismus, pesimismus a prevence deprese. Praha: Grada.
Mareš, J. (2001). Pozitivní psychologie: důvod k zamyšlení i výzva. Československá psychologie, 45,2, 97-11.
Mareš, J. (2008). Posttraumatický rozvoj: nové pohledy, nové teorie a modely. Československá psychologie, 52,6,567-583.
Mareš, J. (2009).
Posttraumatický rozvoj: výzkum, diagnostika, intervence. Československá psychologie, 53,3,271-290.
Mareš, J. (2012). Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada.
Maslow, A.H. (2000). Ku psychológii bytia. Modra: Persona
Richard, M. (2008). Kniha o štěstí. Praha: Rybka Publisher.
Rogers, C.R. (1995). Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris.
Rogers, C.R. (1998). Způsob bytí. Praha: Portál.

Seligman, M. E. P. (2003). Opravdové štěstí : pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar.
Slezáčková, A. (2014). Jaké jsou naše naděje a jak podpořit pozitivní přístup k životu. Věda.muni.cz. Masarykova univerzita, Brno.
Slezáčková, A. (2013). Co přispívá k duševní pohodě vysokoškoláků? Věda.muni.cz. Masarykova univerzita, Brno.
Slezáčková, A. (2012)Průvodce pozitivní psychologií. Grada Publishing.
Slezáčková, A. (2010). Pozitivní psychologie - věda nejen o štěstí. E-psychologie, roč. 4, č. 3, celý text na http://e-psycholog.eu/clanek/97

Slezáčková, A. (2010). Silné stránky charakteru a ctnosti. In Blatný, M. a kol., Psychologie osobnosti, str. 213-224. Praha: Grada.
Slezáčková, A. (2010). 21. století přináší pozitivní psychologii. Psychologie Dnes, 6, 32-33.
Slezáčková, A. (2009). Posttraumatický rozvoj rodičů onkologicky nemocných dětí v kontextu pozitivní psychologie. Disertační práce. Brno: FF MU.
Slezáčková, A. (2008). Místo pozitivní psychologie ve výuce ostatních psychologických disciplín. Sborník prací FF MU, P 12, 99-106, Brno: FF MU.
Šolcová, I. (2005). Stinné stránky pozitivní psychologie. Českosl. psychologie, 49,4,363-366.


Z literárních pramenů v angličtině doporučujeme:

Aspinwall, L.G., & Staudinger, U.M. (Eds.). (2003). A Psychology of Human Strengths: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology. Washington: APA.
Ben-Shahar, T. (2007). Happier. Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment. New York: Mc Graw Hill.
Ben-Shahar, T. (2010). Even Happier. New York: McGraw Hill. 
Biswas-Diener, R., Dean, B. (2007). Positive Psychology Coaching: Putting the Science of Happiness to Work for Your Clients. Hoboken, NJ: Wiley.
Boniwell, I. (2008). Positive Psychology in a Nutshell: A Balanced Introduction to the Science of Optimal Functioning. London: PWBC.
Buckingham, M., Clifton, D.O. (2001). Now, Discover Your Strengths. Free Press.
Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G. (Eds.). (2006). Handbook of Posttraumatic Growth. Research and Practice. Mahwah: Erlbaum.
Csikszentmihalyi, M., Csikszentmihalyi, I. (Eds.). (2006). A Life Worth Living: Contributions to Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
Damon, W. (2008). The Path to Purpose: Helping our Children Find the Calling in Life. New York: The Free Press.

Diener, E., Biswas-Diener, R. (2008). Happiness. Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell Publishing.
Emmons, R.A. (1999). The Psychology of Ultimate Concerns. Motivation and Spirituality in Personality. New York: The Guilford Press.
Fox Eades, J. M. (2008). Celebrating Strengths: Building Strengths-based Schools. Coventry, UK: CAPP Press.
Fredrickson, B.L. (2009). Positivity: Top-notch Research Reveals the 3 to 1 Ratio That Will Change Your Life.  New York: Three Rivers Press.
Fredrickson, B.L. (2009). Positivity. New York: Three Rivers Press.
Gardner, H., Csikszentmihalyi, M., Damon, W. (2002). Good Work: When Excellence and     Ethics Meet. New York: Basic Books.
Gilman, R., Huebner, E.S., Furlong, M.J. (Eds.). (2009). Handbook of Positive Psychology in Schools. Routledge.
Grenville-Cleave, B., Boniwell, I., Tessina, T.B. (2008). The Happiness Equation. Avon: Adams Media.
Joseph, S., Linley, P. A. (2008). Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Keyes, C. L. M.  (2002). Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-lived. Washington, DC:APA.
Linley, P. A., Joseph, S. (2004). Positive Psychology in Practice. New Yersey: J.Wiley and Sons.
Linley, A. (2008). Average to A+: Realising Strengths in Yourself and Others. Coventry, UK: CAPP Press.
Linley, A. (2010). The Strenghts Book.
Coventry, UK: CAPP Press.
Lopez, S.J. (Ed.) (2009). The Encyclopaedia of Positive Psychology. Oxford: Blackwell.
Lopez, S.J., Snyder, C. R. (Eds.). (2006). Positive Psychological Assessment.  A Handbook of  Models and Measures. Washington, DC: APA
Lyubomirsky, S. (2007). The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want. New York: Penguin Press.
Ong, A.D., Van Dulmen, M.H.M.
(2007). Oxford Handbook of Methods in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
Peterson, Ch. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
Peterson, Ch., Seligman, M.E.P. (2004). Character Strengths and Virtues. A Handbook and Classification. Oxford University Press.
Seligman, M.E.P. (1991). Learned Optimism. New York: Knopf.
Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
Seligman, M.E.P. (2011). Flourish
: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.
Snyder, C.R. (2000). Handbook of Hope. New York: Academic Press.
Snyder, C.R., & Lopez, S.J. (Eds.) (2002). Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
Snyder, C.R., & Lopez, S.J . (Eds.). (2007). Positive Psychology. The Scientific and Practical Exploration of Human Strengths. Thousand Oaks: Sage Publications.
Tedeschi, R.G., Park, C.L., & Calhoun, L.G. (Eds.), (1998). Posttraumatic Growth: Positive Changes in the Aftermath of Crisis. Mahwah: Erlbaum.