Go to content Go to menu
 


5th European Conference on Positive Psychology - Copenhagen 2010

Ve dnech 23.-26.6. 2010 se konala v Kodani 5. Evropská konference pozitivní psychologie. Své příspěvky přednesli čelní představitelé pozitivní psychologie (Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Frederickson, Alex Linley, Ruut Veenhoven, James Pawelski,...) i další významné osobnosti světové psychologie (Howard Gardner, Corey Keyes, William Damon).