Go to content Go to menu
 


Symposium on Positive Psychology with M. Seligman - Prague 2010

Dne 29.6. 2010 se v prostorách pražské FF UK konalo Sympózium o pozitivní psychologii se zakladatelem směru Prof. Dr. Martinem Seligmanem (University of Pennsylvania, USA). Součástí sympózia byly dopolední příspěvky zvaných přednášejících (Prof. J. Křivohlavý, Prof. V. Smékal, Prof. J. Mareš,  Dr. A. Slezáčková), odpolední část patřila přednášce a workshopu M. Seligmana.

(Foto: E. Pavlíková, J. Dosedlová)