V. Smékal: Občanské ctnosti ve světle pozitivní psychologie.