Navázání výzkumné spolupráce s RTU (www.rtuindia.org)