Prezentace výsledků srovnávací studie o míře štěstí v ČR a Indii