Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICES cílem podporovat rozšiřování poznatků i aplikačních možností pozitivní psychologie bylo v Brně v roce 2008 založeno Centrum pozitivní psychologie v ČR, které organizuje přednášky,  semináře a konference, nabízí praktické workshopy a aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci.

 

Počátky pozitivní psychologie v ČR

Ačkoli pozitivní psychologie jako samostatný směr se v České republice teprve zabydluje,  v průběhu předchozích let vzniklo mnoho původních prací, jež zpracovávají příbuzná nebo dílčí témata: otázky kvality života, subjektivní pohody (well-being), osobní spokojenosti, nezdolnosti, optimismu, moudrosti, smysluplnosti a další.

Ucelenou monografii o nových přístupech, aktuálních poznatcích a praktických aplikacích pozitivní psychologie publikovala v r. 2012 PhDr. Alena Slezáčková, PhD., která se výzkumně zabývá především souvislostmi osobní pohody a silných stránek charakteru a studiem posttraumatického rozvoje osobnosti. Významným zastáncem směru pozitivní psychologie je Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, jenž se ve svých publikacích věnuje jak obecným otázkám, tak vybraným okruhům, jako jsou vděčnost, naděje, smíření, moudrost a smysluplnost existence.  Pozitivní psychologii se věnuje také Prof.  PhDr. Jiří Mareš, CSc., a to konkrétně studiu kvality života a tématice posttraumatického rozvoje.
Přínosné jsou také práce Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. na téma hodnot, smyslu života a občanských ctností. Tématu posttraumatického rozvoje se věnuje také  klinický psycholog Doc. PhDr. Marek Preiss. Optimismus v souvislosti se zdraví podporujícím chováním zkoumá PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D. Studiem subjektivní pohody a životní spokojenosti se  zabývá Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., jenž se v současné době věnuje také klinickému výzkumu kvality života.

Řadu styčných ploch vykazují i práce vycházejících z oblasti psychologie zdraví – viz V. Kebza a I. Šolcová (2000, 2006), K. Hnilica (2006), V. Břicháček a M. Habermannová (2007), J. Křivohlavý (2001) a další. Z dalších prací věnovaných kvalitě života jmenujme např. práce J. Payneho a kol. (2005), J. Mareše (2008, 2005) J. Mareše a T. Urbánka (2006), subjektivní pohodě a životní spokojenosti se věnovali M. Blatný (2001), M. Blatný a L. Osecká (1998), a nověji J. Kožený (2007), N. Schusterová (2007), M. Blatný, J. Dosedlová, V. Kebza a I. Šolcová (2005) a další. K tématu spirituality, smysluplnosti života publikovali např. J. Křivohlavý (2006), P. Říčan (2006) a K. Balcar (1995).
Na Slovensku se příbuzným tématům věnují zejména P. Halama (2000, 2007), D. Kováč (2001, 2007), P. Babinčák (2004), J. Džuka a C. Dalbertová (2002). Výuka pozitivní psychologie v ČR

Pozitivní psychologie jako samostatný předmět na vysoké škole je od roku 2008  pravidelně vyučována na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Slezáčková, 2008). Na ostatních filozofických a pedagogických fakultách jsou vybraná témata pozitivní psychologie většinou vyučována jako součást předmětů psychohygieny, psychologie zdraví, sociální psychologie apod.