Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na stránkách
Centra pozitivní psychologie v České republice!

 

Centrum pozitivní psychologie v ČR (CPPC) je neziskovým sdružením odborníků a příznivců pozitivní psychologie. Vzniklo v Brně v roce 2008.

V dubnu 2010 byla založena Sekce pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti ČMPS.

Cíle CPPC jsou následující: rozšiřovat povědomí o směru pozitivní psychologie v České republice, a to jak ve výzkumné tak v aplikační rovině, pořádat semináře, workshopy a konference pozitivní psychologie, poskytovat konzultace pro diplomové a jiné práce tématicky související s danou oblastí a aktivně rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Všichni zájemci a příznivci pozitivní psychologie jsou srdečně vítáni.

_______________________________________________________________________

V nakladatelství Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, vyšla kniha "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits" (Slezáčková, 2017).

hope-mono-cover-page.jpg

V nakladatelství Grada Publishing vyšla kniha "Průvodce pozitivní psychologií" (Slezáčková, 2012). Více informací zde.

obalka-final.jpg

_______________________________________________________________________ 


AKTUÁLNĚ

 

 

21.2. 2018:

Výsledky výzkumů psychosociálních souvislostí naděje u české populace budou prezentovány na 1. Africké konferenci pozitivní psychologie APPC konané v dubnu 2018 v Potchefstroomu, Jihoafrická republika.

 

8. 12. 2017:

Do Fotogalerie byly přidány fotografie z cyklu přednášek a workshopu Prof. Johana Potgietera (North-West University, Potchefstroom, South Africa) s názvem „The understanding of well-being: Theories, findings, and implications for interventions. Novel approaches to the facilitation of health and well-being from a strengths perspective“, jež se konaly v říjnu 2017 na FF MU v Brně. 

 

15. 11. 2017:

Nová kniha s názvem "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits" přináší přehled teoretických přístupů ke zkoumání naděje, uvádí nejčastější metody využívané pro měření naděje a představuje výsledky zahraničních i tuzemských výzkumů zaměřených na souvislosti naděje a duševního zdraví u různých vzorků populace. Zvláštní pozornost je věnována prozkoumání role naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti. Kniha obsahuje také informace o programech a intervencích na podporu naděje ve školách, individuálním i párovém poradenství a v psychoterapii.

 

31. 10. 2017:

POZVÁNKA K VÝZKUMU

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2018"!
Stačí vyplnit anonymní dotazník a podělit se o své názory a přesvědčení.
Mezinárodní výzkumný projekt již pátým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a životní spokojeností.

Zajímá Vás....
    ... v čem vidíme naději pro rok 2018?
    ... jak souvisí duševní pohoda a vnitřní harmonie s tělesným zdravím?
    ... zda nás může altruismus a pomoc druhým uchránit před nepohodou a depresí?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2018", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Izrael, Španělsko a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie!

 

28. 10. 2017:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

KDY? Úterý 14.11.2017, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1,  3. nadzemní podlaží, učebna U32.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny výsledky rozsáhlé studie zaměřené na prozkoumání role naděje v posttraumatickém rozvoji osobnosti. Nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení  a posílení naděje v krizových životních situacích.
Součástí přednášky je představení nové knihy "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits".

 

25.9. 2017:

Srdečně zveme všechny zájemce (přednostně z řad studentů psychologie FF MU a členů Sekce pozitivní psychologie při ČMPS) na cyklus mimořádných přednášek a workshop zahraničního hosta Prof. Johana Potgietera (North-West University, Potchefstroom, South Africa) s názvem „The understanding of well-being: Theories, findings, and implications for interventions. Novel approaches to the facilitation of health and well-being from a strengths perspective.“  
Přednášky hosta Psychologického ústavu FF MU se konají v angličtině, vstup volný.

Pondělí 9.10. 2017 od 12:30 do 14:00 na PsU FF MU, ul. Údolní 53, Brno (učebna č. U35 v budově U1):
„Stress and coping in cultural context: Implications for physical health and psychological well-being“

Úterý 10.10. 2017 od 10:50 do 12:20 v na Údolní 53 v učebně U32 v bud. U1:
„When men and mountains meet... The role of eco-adventure in the facilitation of grit and resilience during adolescence and early adulthood“

Praktický workshop ve středu 11.10. 2017 od 14:00 do 16:30 na FF MU, Arne Nováka 1, v učebně B2.23.
„Solution Focused Counselling: The application of strengths-based intervention on a therapeutic level“
(Přihláška na workshop nutná - emailem na  adresu alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 9.10.2017).

 

1.9. 2017:

Fotografie z 5. Světového kongresu pozitivní psychologie WCPP 2017 jsou k nahlédnutí zde.

 

30.7. 2017:

Tři příspěvky představující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie byly prezentovány na 5. Světovém kongresu pozitivní psychologie konaném v kanadském Montrealu:
Slezáčková, A., & Choubisa, R.: The role of perceived hope and dispositional hope in life satisfaction across cultures: Comparison of Czech and Indian samples.
Slezáčková, A., Potgieter, J., Cefai, C., & Čejková, E.: The role of life values in subjective well-being among Czech, South African, and Maltese university students.
Slezáčková, A., & Janštová, E.: Spiritual intelligence and positive mental health: The value of personal meaning production and spiritual practice.

 

22.6. 2017:

Přejeme všem krásné léto a pro lepší odpočinek a plnohodnotnou regeneraci těla i ducha nabízíme zdarma ke stažení relaxace s originální hudbou a slovním doprovodem.
Relaxace
ve formátu MP3 ke stažení ZDE.

 

16.6. 2017:

Od 2. do 13.10. 2017 se budou konat mimořádné přednášky zahraničního hosta na téma „The understanding of well-being: Theories, findings and implications for interventions“ a praktický workshop s názvem „Solution-focused counselling".
Lektor
: Prof. Johan Potgieter (Faculty of Health Sciences, North-West University, Potchefstroom, South Africa)

Místo konání: Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU v Brně
Přesný termín a čas budou upřesněny.
Zájemci (přednostně z řad studentů a členů Sekce pozitivní psychologie při ČMPS) jsou srdečně zváni.

 

11.4. 2017:

Dokumentární filmy o štěstí budou promítány v rámci 52. mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci.
Úvodní slovo a přednášku prezentující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie přednese Alena Slezáčková.
Z programu doporučujeme následující filmy:
"
Štěstí" (Happy): pátek 28.4. 2017 v 17:00
"Šťastný film" (The Happy Film): pátek 28.4. 2017 ve 20:00
"Jak je to doopravdy s lidskou povahou?" (The Truth About Personality): sobota 29.4. 2017 v 18:00
"Tři revoluce v historii štěstí" (Three Revolutions in the History of Happiness): sobota 29.4. 2017 ve 20:00


 

2.4. 2017:

Ve dnech 27.-28.3. 2017 úspěšně proběhl praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme" pod vedením prof. Carmela Cefaie (Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta). Fotografie z workshopu jsou ke shlédnutí ve Fotoalbu.  

 

28.1. 2017:

Praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme: Training Workshop" se bude konat v pondělí 27. března od 13:00 do 17:00 hod. a v úterý 28. března 2017 od 9:00 do 13:00 hod. Obsahem je trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků a studentů, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR.
Program zahrnuje následující témata: Rozvoj komunikačních schopností, udržování zdravých mezilidských vztahů, podpora a rozvíjení silných stránek, pozitivní emoce a pozitivní myšlení, efektivní zvládání konfliktů.
Lektor: Prof. Carmel Cefai, University of Malta
Místo konání: Filozofická fakulta MU v Brně
Účast je zdarma, školení probíhá v anglickém jazyce.
Účastníci absolvující plný program (10 vyučovacích hodin) obdrží podklady, pracovní materiály a Certifikát o tréninku v programu RESCUR.
Přihlášky zasílejte na email: alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 20.3.2017.
Spolupořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.

 

15.1. 2017:

Srdečně zveme na přednášku "Building resilience in children and youth" profesora Carmela Cefaie z University of Malta.
Přednáška v angličtině se koná ve středu 29.3. 2017 od 12:30 do 14:00 na Filozofické fakultě MU v Brně (Joštova ul., učebna č. M21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

10. 1. 2017:

Rozhovory o nových výsledcích výzkumu Barometr naděje naleznete pod odkazem Rozhovory a reportáže.

 

1.11. 2016:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2017"!

Mezinárodní výzkumný projekt již čtvrtým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem vidíme naději pro rok 2017?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje s harmonií v životě?
    ... přispívá soucit s druhými našemu štěstí, a nebo naopak?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2017", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta, Indie, Španělsko a Izrael.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie.

 

10.10. 2016:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Neztrácejme naději - vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.
Součástí programu bude také sdělení o činnosti Sekce pozitivní psychologie při ČMPS. Zájemci o členství a spolupráci v Sekci pozitivní psychologie jsou vítáni.

KDY? Středa 16.11.2016, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1,  3. nadzemní podlaží, učebna U36.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny vybrané výsledky české části mezinárodního projektu Barometr naděje, jehož cílem je odhalit význam, obsah a zdroje naděje u širšího vzorku české populace a prozkoumat vztah naděje k duševnímu zdraví a životní spokojenosti. Získané poznatky budou porovnány s výsledky jiných zemí a závěrem nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení naděje a pozitivního přístupu v dobách klidných i bouřlivých.

 

1.9. 2016:

Na podzim 2016 připravujeme Odborný seminář s praktickým workshopem zaměřeným na aktuální témata současné pozitivní psychologie.
Seminář pořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.
 
Všichni zájemci jsou vítáni. Vstup zdarma.
Místo konání: Filozofická fakulta MU, Brno.
Bližší informace o termínu a obsahu semináře budou uveřejněny během října 2016.

 

6.4. 2016:

Srdečně zveme na přednášku "Results from the Hope Barometer: The two faces of hope - Cognitive and transcendent dimensions" (Výsledky projektu Barometr naděje: Kognitivní a transcendentální aspekty naděje) švýcarského psychologa Dr. Andrease Kraffta z University St. Gallen.
Koná se ve středu 27.4. 2016 od 9:15 do 10:45 na FF MU v Brně (učebna č. C21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

31.1.2016:
Výsledky výzkumů z oblasti pozitivní psychologie realizované na Psychologickém ústavu FF MU v Brně byly prezentovány na mezinárodní konferenci 103. Indian Science Congress v Mysuru, Karnataka, Indie.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve Fotogalerii.

 

1.11. 2015:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2016"!

Mezinárodní výzkumný projekt již třetím rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2016?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje a altruismus s naším postojem k přistěhovalcům?
    ... co nás chrání před osamělostí a depresivitou?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2016", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Sběr dat byl ukončen, všem účastníkům děkujeme za spolupráci!

 

15.7.2015:

V pondělí 7.9. 2015 se koná na Univerzitě v Bernu (Švýcarsko) první Konference o naději, na níž budou prezentovány i výsledky české části mezinárodní studie Naděje 2015.
Více informací a program zde.
Pozvánka ke stažení zde:
Konference o naději Bern_2015.pdf

 

11.5.2015:

V pondělí 8.6.2015 se od 9 do 12 hod. koná malé Sympózium o štěstí.
Program:
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD.: Pozitivní psychologie – věda o štěstí  
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.: Práce jako cesta ke štěstí     
Dr. Zlata Černá: Tradiční čínské pojetí štěstí 
ThMgr. Milan Klapetek: Šťastné a nešťastné cesty ke štěstí
                                                   
Místo konání: aula prof. Braunera na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Technická 12  (bus 53, zastávka Podnikatelská)
Vstup volný.

 

12.4.2015:
Srdečně zveme na přednášku "Developing resilience in children and adults" britské představitelky pozitivní psychologie Bridget Grenville-Cleave, MAPP, která se koná ve středu 22.4.2015 od 10:50 do 12:30 na FF MU v Brně (učebna č. C21).
Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.
Anotace: In this lecture we will briefly explore the theory and evidence underpinning the need for teaching and training resilience techniques in children and adults as well as practice some of the key skills individually, in pairs and small groups. Reference will be made to the award-winning Bounce Back resilience program for K-Y8 and Action for Happiness’s resilience and well-being programme for business managers, 'Doing Well from the Inside Out’.

 

24.2. 2015:
Do Fotoalba přidány nové fotografie z mezinárodních aktivit - spolupráce ve výzkumu a výuce s akademickými pracovišti v jižní Indii.

 

16.1. 2015:
Jak souvisí tělesná aktivita s duševní pohodou?

Srdečně Vás zveme k účasti v mezinárodním výzkumu, který probíhá ve spolupráci se Školou sociálních a politických věd (ISCSP) a Centrem pro administrativu veřejného práva (CAPP) při univerzitě v Lisabonu. Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi životním stylem, tělesným zdravím a spokojeností se životem u respondentů z devíti evropských zemí.
Budeme vděční za Vaše zapojení do výzkumu a sdílení svých názorů a zkušeností. Výzkum se skládá ze dvou dotazníků, každý Vám zabere přibližně 10 minut. Jedná se o anonymní průzkum a Vaše data budou použita pouze pro pro vědecké účely. Předem děkujeme za Vaši účast, studie probíhá jen do konce ledna 2015!

Sběr dat ukončen 31.1.2015 - děkujeme za spolupráci!

 

 

30.12.2014: Oznámení

Dne 27. 12. 2014 zemřel ve věku nedožitých 90 let Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. významný český psycholog a autor mnoha prací z oblasti pozitivní psychologie.
O tématech lásky, vděčnosti, odpouštění, moudrosti a smysluplnosti nejen inspirativně a poutavě psal a přednášel, ale svým životem tyto hodnoty také naplňoval.
S vděčností vzpomínáme.
 

29.10.2014:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a  očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?

    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko
.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Zapojte se prosím svou účastí do výzkumu, který probíhá od 1. do 30.11. 2014, a rozšiřte řady respondentů!
Anonymní online dotazník naleznete do 30.11. 2014 zde: www.nadeje2015.com (sběr dat ukončen 1.12.2014)

Děkujeme za spolupráci!

 

 

16.9.2014:

V úterý 18. listopadu 2014  se bude konat v rámci Týdne vědy na FF MU malé Sympózium o naději.
Místo konání a čas: 18.11. 2014 od 11:00 do 12:30 v učebně D22, FF MU, Arne Nováka 1, Brno.

Program:
Alena Slezáčková: "Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů?"
Klára Benešová, Monika Kupcová, Lenka Vildová a kol.: "Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let"

Katarína Millová: "Být aktivním dítětem se vyplatí: jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání?"
Daniel Vodrážka: "Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje"
Alena Slezáčková: "Jak si udržet nadějný přístup k životu?"

Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni - vstup volný!

 

1.6. 2014:

V červnu 2014 bylo založeno Akademické centrum pozitivní psychologie ACPP při Psychologickém ústavu FF MU.
Více informací o cílech a aktivitách centra ACPP  zde.

 

8.4. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop španělských kolegů dr. Ricada Arguis Rey a Silvie H. Paniello o využití pozitivní psychologie ve výchově a vzdělávání, které se konají 15. a 16.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C.

Vstup volný.
Více informací o přednášce
zde a o workshopu zde

 

21.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop švýcarského psycholog a lektora dr. Andrease Kraffta o duševní pohodě a naději v osobním životě i pracovní oblasti a managementu, které se konají 7.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C, učebna C21, 10:50-12:20 hod.

Vstup volný.
Více informací
zde

 

18.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop rakouského psychologa a terapeuta dr. Philipa Streita o aplikaci poznatků pozitivní psychologie v praxi, které se konají 24. a 25.3. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C,
učebna C21, 10:50-12:20 hod.
Vstup volný.
Více informací:
zde

 

9.3.2014 :

Na počátek listopadu 2014 připravujeme Sympózium o naději.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přesné datum a program budou upřesněny v průběhu jara 2014.

 

22.12.2013:

První výsledky z výzkumu Naděje 2014  naleznete ZDE a ve formě rozhovoru ZDE.
Děkujeme všem respondentům, kteří se aktivně zapojili do výzkumu a pomohli tak rozšířit poznání v oblasti pozitivní psychologie.
Více poznatků a podnětů k tématu naděje, pozitivního myšlení a štěstí naleznete v knize "Průvodce pozitivní psychologií" (A. Slezáčková, vyd. Grada Publishing, 2012).

 

4.11. 2013:

 Zapojte se do Mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2014"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a pozitivních očekávání do budoucnosti, jež se týkají důležitých oblastí našeho života.

 • V čem občané ČR spatřují naděje pro rok 2014?
 • Co pro jejich naplnění dělají?
 • Co souvisí s otázkami lidského štěstí a spokojenosti?
 • Odráží se naše převažující naladění v celkovém zdravotním stavu?
 • Jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2014".
Zapojte se prosím do výzkumu a rozšiřte řady respondentů!
Ihned po vyplnění dotazníku získáte vyhodnocení svých odpovědí v podobě Osobního profilu naděje, který si můžete stáhnout i ve formátu pdf.
Anonymní online dotazník naleznete zde:
www.nadeje2014.com
Děkujeme za spolupráci!
 

 

12.8. 2013:

Zahájen sběr dat pro mezinárodní výzkum štěstí a smysluplnosti života

Srdečně zveme všechny zájemce z České republiky s dosaženým SŠ nebo VŠ vzděláním ke spolupráci a zapojení do online sběru dat.
Svou anonymní účastí pomůžete rozšíření vědeckých poznatků pozitivní psychologie a
lepšímu porozumění tomu, co činí náš život šťastným a smysluplným.

Dotazník je vytvořen ve dvou verzích (A a B), pro účast v anonymním výzkumu klikněte prosím buď ZDE nebo ZDE. Vyplňujte prosím pouze jednu libovolně zvolenou verzi dotazníku.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a podporu vědeckého zkoumání pozitivní psychologie!

 

1.7.2013:

Děkujeme všem zvaným přednášejícím a ostatním účastníkům za účast na úspěšně proběhlé konferenci CPPC 2013!
Fotografie z konference a další podklady ke stažení naleznete na webu konference.


1.5.2013:

Blíží se termín 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie CPPC 2013!
Časový harmonogram, odborný program ke stažení a praktické informace naleznete na: http://www.cppc2013.eu/clanky/nove---informace-pro-ucastniky.html

 

7.3.2013:

do konce března 2013 se můžete hlásit k pasivní účasti na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie CPPC 2013!

Kromě poznatků z množství zajímavých přednášek a diskuzí můžete získat i užitečné praktické zkušenosti na některém z předkonferenčních workshopů.

Veškeré informace naleznete na www.cppc2013.eu

 

20.1. 2013:

Jihomoravská pobočka AKP ČR přidělila 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie konferenci CPPC 2013 následující jednací číslo a kreditové ohodocení do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology:
Číslo akce: AKP ČR Bo/MK/006/2013
Přidělený počet kreditů:
5 kr/den
15 kr/vlastní přednáška, autorství posteru
10 kr/spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky
5 kr/spoluautorství posteru

 

15.11. 2012:

Otevřena registrace a příjem  abstrakt na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2013)!

 

12.11. 2012:

Unikátní dokumentární film HAPPY je k dispozici s českými titulky!
Film na DVD lze objednat zde.


10.11. 2012:

Víkendový kurz "Pozitivní psychologie v praxi aneb Jak rozvinout své silné stránky a zvýšit životní spokojenost" s lektorkou PhDr. Alenou Slezáčkovou, Ph.D.
Termín a místo konání: 10.-11.11. 2012, Brno


 

26.8. 2012:

Do Fotoalba byly přidány nové fotografie z mezinárodních konferencí a přednášek
o pozitivní psychologii.

 

20.7. 2012:

Mezinárodní asociace pozitivní psychologie IPPA otevírá šest nových sekcí, určených pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe i studenty se zájmem o využití pozitivní psychologie v oblasti základního výzkumu, klinické psychologii, koučingu, vzdělávání, psychologii zdraví a psychologii práce a organizace.
Členství v sekcích IPPA je otevřeno pro všechny členy asociace a umožňuje výměnu a sdílení poznatků a zkušeností v daném oboru se špičkami světové pozitivní psychologie.
Více informací o nových sekcích IPPA a o tom, jak se stát jejich členem, naleznete na  http://www.ippanetwork.org/about/ippa_divisions/.
IPPA byla založena v roce 2007 s posláním podporovat vědu pozitivní psychologie a její aplikace založené na systematickém vědeckém výzkumu. V současné době má asociace bezmála dva tisíce členů z více než 70 zemí. Více informací o IPPA naleznete na adrese http://www.ippanetwork.org/about_ippa/.4.7. 2012:

Termín uzávěrky pro odevzdání plných textů příspěvků do Sborníku konference CPPC 2012 byl prodloužen do 15.7.2012!


22.6. 2012:

Speciální přednáška paní dr. Kamlesh Singh  (Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Delhi, India) s názvem "Well-being in Indian socio-cultural context" se bude konat v pátek 22.6. 2012 od 10:30 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, A. Nováka 1, místnost D22.
Přednáška s diskuzí proběhne v angličtině. Vstup zdarma. Zájemci jsou srdečně zváni.

Fotografie naleznete ve Fotoalbu.


13.5. 2012:

1. Konference pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2012)

Zprávu o konferenci CPPC 2012 naleznete zde.

PODROBNÝ PROGRAM konference CPPC 2012 ke stažení zde.

Ve dnech 23.-24.5.2012 se bude v Brně konat 1. Konference pozitivní psychologie v České republice (CPPC 2012).

Na celostátní konferenci CPPC 2012 se zahraniční účastí se můžete těšit na:

 • zvané přednášející (prof. J. Křivohlavý, prof. V. Smékal, prof. M. Blatný,
  prof. J. Mareš, Doc. Z. Vojtíšek a další)
 • zahraniční hosty (P. Halama (SK), P. Streit (A), G. Lueger (A), J.P. Van Oudenhoven (NL), P. Pahil (HU) a další)
 • předkonferenční workshopy
 • přednáškovou a posterovou sekci
 • studentskou sekci
 • stánek vydavatelství Grada s nabídkou knih za zvýhodněnou cenu
 • exkluzivní projekci dokumentárního filmu HAPPY (s českými titulky)

Záštitu nad konferencí CPPC 2012 převzal děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Více informací o konferenci a přihlášky naleznete ZDE

Pozvánka CPPC 2012  v PDF ke stažení.

 

1.12. 2011:

Byla vytvořena databáze článků z odborného časopisu Journal of Positive Psychology. K nahlédnutí zde. Vybrané články z ročníků 2009-2011 zašleme na požádání.

 

30.10. 2011:

Centrum pozitivní psychologie CPPC rozšířilo svou činnost o Studentskou sekci.
Více informací naleznete zde
.

 

17.9. 2011:

Podzimní odborný seminář Centra CPPC
s názvem "Pozitivní psychologie v klinické praxi" se bude konat ve čtvrtek 20. října 2011 od 14:00 hod. v Brně,
a to opět v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Na semináři se podělíme o z
kušenosti, postřehy a fotografie z 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, který se konal v červenci 2011 ve Philadelphii, USA.
Odborná část programu bude věnována klinicky významnému tématu posttraumatického rozvoje.

Svůj aktivní příspěvek přislíbili:
Prof. PhDr. J. Mareš, CSc. (LF UK Hradec Králové): Pozitivní klinická psychologie - přehled názorů
PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR): „Posttraumatický rozvoj osobnosti: cenné plody bolestných zkušeností. Výsledky výzkumu, implikace pro praxi"
Prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (FSS MU): „Zvládání postraumatické  krize v perspektivě logoterapie“
Mgr. P. Viktora (klinický psycholog, Rehabilitační ústav Kladruby): „Terapie osob po traumatu - zkušenosti a postřehy"
Doc. PhDr. L. Vašina, CSc. (klinický psycholog, FF MU) - h
ost diskuzní části semináře

Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů opět prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).

 

31.7. 2011:
 

Oznamujeme, že Česká republika má svého zástupce ve vedení International Positive Psychology Association ( IPPA Board of Directors).
 

29.7. 2011:

Fotografie z 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, konaného ve Philadelphii v USA ve dnech 23.-26.7.2011 jsou k nahlédnutí ve Fotoalbu.
 
 
1.7. 2011:

Čtvrtý seminář Centra CPPC
se bude konat ve čtvrtek 20. řína 2011 od 14:00 hod. v Brně, a to opět v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Program bude upřesněn.
Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).


30.5. 2011:
 
Pořadatelé 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, jenž se bude konat v termínu 23. - 26.7. 2011 v Philadelphii (USA) srdečně zvou všechny zájemce o aktivní i pasivní účast.
Kongres nabízí bohatý odborný program: více než 20 zvaných přednášek čelních zástupců pozitivní psychologie (M. Seligmana, M. Csikszentmihalyiho, E. Dienera, C. Petersona, B. Fredricksonové a dalších), několik předkonferenčních workshopů, více než 60 sympozií, přes 400 posterových prezentací a mnoho příležitostí pro vzájemné sdílení poznatků a navazování spolupráce s příznivci pozitivní psychologie z celého světa.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách kongresu.

 
 
19.5. 2011:
 
Před několika dny vyšla nová kniha jednoho z hlavních představitelů pozitivní psychologie Martina Seligmana s názvem "Flourish"
Autor v ní shrnuje současné vědecké poznatky pozitivní psychologie a nabízí originální odpovědi na otázky lidského štěstí.
 
 
10.4. 2011:
 
Děkujeme všem účastníkům březnového semináře za zájem a pozornost.
Příští seminář CPPC se bude konat v říjnu 2011. Termín a obsahová náplň budou vča