Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na stránkách
Centra pozitivní psychologie v České republice!

 

Centrum pozitivní psychologie v ČR (CPPC) je neziskovým sdružením odborníků a příznivců pozitivní psychologie. Vzniklo v Brně v roce 2008.

V dubnu 2010 byla založena Sekce pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti ČMPS.

Cíle CPPC jsou následující: rozšiřovat povědomí o směru pozitivní psychologie v České republice, a to jak ve výzkumné tak v aplikační rovině, pořádat semináře, workshopy a konference pozitivní psychologie, poskytovat konzultace pro diplomové a jiné práce tématicky související s danou oblastí a aktivně rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Všichni zájemci a příznivci pozitivní psychologie jsou srdečně vítáni.

_______________________________________________________________________

V nakladatelství Grada Publishing vyšla kniha "Průvodce pozitivní psychologií"
(Slezáčková, 2012). Více informací zde
.

obalka-final.jpg

_______________________________________________________________________ 

AKTUÁLNĚ

 

28.1. 2017:

Praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme: Training Workshop" se bude konat v pondělí 27. března od 13:00 do 17:00 hod. a v úterý 28. března 2017 od 9:00 do 13:00 hod. Obsahem je trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků a studentů, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR.
Program zahrnuje následující témata: Rozvoj komunikačních schopností, udržování zdravých mezilidských vztahů, podpora a rozvíjení silných stránek, pozitivní emoce a pozitivní myšlení, efektivní zvládání konfliktů.
Lektor: Prof. Carmel Cefai, University of Malta
Místo konání: Filozofická fakulta MU v Brně
Účast je zdarma, školení probíhá v anglickém jazyce.
Účastníci absolvující plný program (10 vyučovacích hodin) obdrží podklady, pracovní materiály a Certifikát o tréninku v programu RESCUR.
Přihlášky zasílejte na email: alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 20.3.2017.
Spolupořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.

 

15.1. 2017:

Srdečně zveme na přednášku "Building resilience in children and youth" profesora Carmela Cefaie z University of Malta.
Přednáška v angličtině se koná ve středu 29.3. 2017 od 12:30 do 14:00 na Filozofické fakultě MU v Brně (Joštova ul., učebna č. M21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

10. 1. 2017:

Rozhovory o nových výsledcích výzkumu Barometr naděje naleznete pod odkazem Rozhovory a reportáže.

 

1.11. 2016:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2017"!

Mezinárodní výzkumný projekt již čtvrtým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem vidíme naději pro rok 2017?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje s harmonií v životě?
    ... přispívá soucit s druhými našemu štěstí, a nebo naopak?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2017", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta, Indie, Španělsko a Izrael.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie.

 

10.10. 2016:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Neztrácejme naději - vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.
Součástí programu bude také sdělení o činnosti Sekce pozitivní psychologie při ČMPS. Zájemci o členství a spolupráci v Sekci pozitivní psychologie jsou vítáni.

KDY? Středa 16.11.2016, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1,  3. nadzemní podlaží, učebna U36.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny vybrané výsledky české části mezinárodního projektu Barometr naděje, jehož cílem je odhalit význam, obsah a zdroje naděje u širšího vzorku české populace a prozkoumat vztah naděje k duševnímu zdraví a životní spokojenosti. Získané poznatky budou porovnány s výsledky jiných zemí a závěrem nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení naděje a pozitivního přístupu v dobách klidných i bouřlivých.

 

1.9. 2016:

Na podzim 2016 připravujeme Odborný seminář s praktickým workshopem zaměřeným na aktuální témata současné pozitivní psychologie.
Seminář pořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.
 
Všichni zájemci jsou vítáni. Vstup zdarma.
Místo konání: Filozofická fakulta MU, Brno.
Bližší informace o termínu a obsahu semináře budou uveřejněny během října 2016.

 

6.4. 2016:

Srdečně zveme na přednášku "Results from the Hope Barometer: The two faces of hope - Cognitive and transcendent dimensions" (Výsledky projektu Barometr naděje: Kognitivní a transcendentální aspekty naděje) švýcarského psychologa Dr. Andrease Kraffta z University St. Gallen.
Koná se ve středu 27.4. 2016 od 9:15 do 10:45 na FF MU v Brně (učebna č. C21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

31.1.2016:
Výsledky výzkumů z oblasti pozitivní psychologie realizované na Psychologickém ústavu FF MU v Brně byly prezentovány na mezinárodní konferenci 103. Indian Science Congress v Mysuru, Karnataka, Indie.
Fotografie budou brzy k nahlédnutí ve Fotogalerii.

 

1.11. 2015:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2016"!

Mezinárodní výzkumný projekt již třetím rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2016?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje a altruismus s naším postojem k přistěhovalcům?
    ... co nás chrání před osamělostí a depresivitou?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2016", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Sběr dat byl ukončen, všem účastníkům děkujeme za spolupráci!

 

15.7.2015:

V pondělí 7.9. 2015 se koná na Univerzitě v Bernu (Švýcarsko) první Konference o naději, na níž budou prezentovány i výsledky české části mezinárodní studie Naděje 2015.
Více informací a program zde.
Pozvánka ke stažení zde:
Konference o naději Bern_2015.pdf

 

11.5.2015:

V pondělí 8.6.2015 se od 9 do 12 hod. koná malé Sympózium o štěstí.
Program:
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD.: Pozitivní psychologie – věda o štěstí  
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.: Práce jako cesta ke štěstí     
Dr. Zlata Černá: Tradiční čínské pojetí štěstí 
ThMgr. Milan Klapetek: Šťastné a nešťastné cesty ke štěstí
                                                   
Místo konání: aula prof. Braunera na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Technická 12  (bus 53, zastávka Podnikatelská)
Vstup volný.

 

12.4.2015:
Srdečně zveme na přednášku "Developing resilience in children and adults" britské představitelky pozitivní psychologie Bridget Grenville-Cleave, MAPP, která se koná ve středu 22.4.2015 od 10:50 do 12:30 na FF MU v Brně (učebna č. C21).
Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.
Anotace: In this lecture we will briefly explore the theory and evidence underpinning the need for teaching and training resilience techniques in children and adults as well as practice some of the key skills individually, in pairs and small groups. Reference will be made to the award-winning Bounce Back resilience program for K-Y8 and Action for Happiness’s resilience and well-being programme for business managers, 'Doing Well from the Inside Out’.

 

24.2. 2015:
Do Fotoalba přidány nové fotografie z mezinárodních aktivit - spolupráce ve výzkumu a výuce s akademickými pracovišti v jižní Indii.

 

16.1. 2015:
Jak souvisí tělesná aktivita s duševní pohodou?

Srdečně Vás zveme k účasti v mezinárodním výzkumu, který probíhá ve spolupráci se Školou sociálních a politických věd (ISCSP) a Centrem pro administrativu veřejného práva (CAPP) při univerzitě v Lisabonu. Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi životním stylem, tělesným zdravím a spokojeností se životem u respondentů z devíti evropských zemí.
Budeme vděční za Vaše zapojení do výzkumu a sdílení svých názorů a zkušeností. Výzkum se skládá ze dvou dotazníků, každý Vám zabere přibližně 10 minut. Jedná se o anonymní průzkum a Vaše data budou použita pouze pro pro vědecké účely. Předem děkujeme za Vaši účast, studie probíhá jen do konce ledna 2015!

Sběr dat ukončen 31.1.2015 - děkujeme za spolupráci!

 

 

30.12.2014: Oznámení

Dne 27. 12. 2014 zemřel ve věku nedožitých 90 let Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. významný český psycholog a autor mnoha prací z oblasti pozitivní psychologie.
O tématech lásky, vděčnosti, odpouštění, moudrosti a smysluplnosti nejen inspirativně a poutavě psal a přednášel, ale svým životem tyto hodnoty také naplňoval.
S vděčností vzpomínáme.
 

29.10.2014:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a  očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?

    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko
.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Zapojte se prosím svou účastí do výzkumu, který probíhá od 1. do 30.11. 2014, a rozšiřte řady respondentů!
Anonymní online dotazník naleznete do 30.11. 2014 zde: www.nadeje2015.com (sběr dat ukončen 1.12.2014)

Děkujeme za spolupráci!

 

 

16.9.2014:

V úterý 18. listopadu 2014  se bude konat v rámci Týdne vědy na FF MU malé Sympózium o naději.
Místo konání a čas: 18.11. 2014 od 11:00 do 12:30 v učebně D22, FF MU, Arne Nováka 1, Brno.

Program:
Alena Slezáčková: "Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů?"
Klára Benešová, Monika Kupcová, Lenka Vildová a kol.: "Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let"

Katarína Millová: "Být aktivním dítětem se vyplatí: jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání?"
Daniel Vodrážka: "Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje"
Alena Slezáčková: "Jak si udržet nadějný přístup k životu?"

Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni - vstup volný!

 

1.6. 2014:

V červnu 2014 bylo založeno Akademické centrum pozitivní psychologie ACPP při Psychologickém ústavu FF MU.
Více informací o cílech a aktivitách centra ACPP  zde.

 

8.4. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop španělských kolegů dr. Ricada Arguis Rey a Silvie H. Paniello o využití pozitivní psychologie ve výchově a vzdělávání, které se konají 15. a 16.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C.

Vstup volný.
Více informací o přednášce
zde a o workshopu zde

 

21.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop švýcarského psycholog a lektora dr. Andrease Kraffta o duševní pohodě a naději v osobním životě i pracovní oblasti a managementu, které se konají 7.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C, učebna C21, 10:50-12:20 hod.

Vstup volný.
Více informací
zde

 

18.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop rakouského psychologa a terapeuta dr. Philipa Streita o aplikaci poznatků pozitivní psychologie v praxi, které se konají 24. a 25.3. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C,
učebna C21, 10:50-12:20 hod.
Vstup volný.
Více informací:
zde

 

9.3.2014 :

Na počátek listopadu 2014 připravujeme Sympózium o naději.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přesné datum a program budou upřesněny v průběhu jara 2014.

 

22.12.2013:

První výsledky z výzkumu Naděje 2014  naleznete ZDE a ve formě rozhovoru ZDE.
Děkujeme všem respondentům, kteří se aktivně zapojili do výzkumu a pomohli tak rozšířit poznání v oblasti pozitivní psychologie.
Více poznatků a podnětů k tématu naděje, pozitivního myšlení a štěstí naleznete v knize "Průvodce pozitivní psychologií" (A. Slezáčková, vyd. Grada Publishing, 2012).

 

4.11. 2013:

 Zapojte se do Mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2014"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a pozitivních očekávání do budoucnosti, jež se týkají důležitých oblastí našeho života.

 • V čem občané ČR spatřují naděje pro rok 2014?
 • Co pro jejich naplnění dělají?
 • Co souvisí s otázkami lidského štěstí a spokojenosti?
 • Odráží se naše převažující naladění v celkovém zdravotním stavu?
 • Jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2014".
Zapojte se prosím do výzkumu a rozšiřte řady respondentů!
Ihned po vyplnění dotazníku získáte vyhodnocení svých odpovědí v podobě Osobního profilu naděje, který si můžete stáhnout i ve formátu pdf.
Anonymní online dotazník naleznete zde:
www.nadeje2014.com
Děkujeme za spolupráci!
 

 

12.8. 2013:

Zahájen sběr dat pro mezinárodní výzkum štěstí a smysluplnosti života

Srdečně zveme všechny zájemce z České republiky s dosaženým SŠ nebo VŠ vzděláním ke spolupráci a zapojení do online sběru dat.
Svou anonymní účastí pomůžete rozšíření vědeckých poznatků pozitivní psychologie a
lepšímu porozumění tomu, co činí náš život šťastným a smysluplným.

Dotazník je vytvořen ve dvou verzích (A a B), pro účast v anonymním výzkumu klikněte prosím buď ZDE nebo ZDE. Vyplňujte prosím pouze jednu libovolně zvolenou verzi dotazníku.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a podporu vědeckého zkoumání pozitivní psychologie!

 

1.7.2013:

Děkujeme všem zvaným přednášejícím a ostatním účastníkům za účast na úspěšně proběhlé konferenci CPPC 2013!
Fotografie z konference a další podklady ke stažení naleznete na webu konference.


1.5.2013:

Blíží se termín 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie CPPC 2013!
Časový harmonogram, odborný program ke stažení a praktické informace naleznete na: http://www.cppc2013.eu/clanky/nove---informace-pro-ucastniky.html

 

7.3.2013:

do konce března 2013 se můžete hlásit k pasivní účasti na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie CPPC 2013!

Kromě poznatků z množství zajímavých přednášek a diskuzí můžete získat i užitečné praktické zkušenosti na některém z předkonferenčních workshopů.

Veškeré informace naleznete na www.cppc2013.eu

 

20.1. 2013:

Jihomoravská pobočka AKP ČR přidělila 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie konferenci CPPC 2013 následující jednací číslo a kreditové ohodocení do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology:
Číslo akce: AKP ČR Bo/MK/006/2013
Přidělený počet kreditů:
5 kr/den
15 kr/vlastní přednáška, autorství posteru
10 kr/spoluautorství nebo přednesení cizí přednášky
5 kr/spoluautorství posteru

 

15.11. 2012:

Otevřena registrace a příjem  abstrakt na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2013)!

 

12.11. 2012:

Unikátní dokumentární film HAPPY je k dispozici s českými titulky!
Film na DVD lze objednat zde.


10.11. 2012:

Víkendový kurz "Pozitivní psychologie v praxi aneb Jak rozvinout své silné stránky a zvýšit životní spokojenost" s lektorkou PhDr. Alenou Slezáčkovou, Ph.D.
Termín a místo konání: 10.-11.11. 2012, Brno


 

26.8. 2012:

Do Fotoalba byly přidány nové fotografie z mezinárodních konferencí a přednášek
o pozitivní psychologii.

 

20.7. 2012:

Mezinárodní asociace pozitivní psychologie IPPA otevírá šest nových sekcí, určených pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe i studenty se zájmem o využití pozitivní psychologie v oblasti základního výzkumu, klinické psychologii, koučingu, vzdělávání, psychologii zdraví a psychologii práce a organizace.
Členství v sekcích IPPA je otevřeno pro všechny členy asociace a umožňuje výměnu a sdílení poznatků a zkušeností v daném oboru se špičkami světové pozitivní psychologie.
Více informací o nových sekcích IPPA a o tom, jak se stát jejich členem, naleznete na  http://www.ippanetwork.org/about/ippa_divisions/.
IPPA byla založena v roce 2007 s posláním podporovat vědu pozitivní psychologie a její aplikace založené na systematickém vědeckém výzkumu. V současné době má asociace bezmála dva tisíce členů z více než 70 zemí. Více informací o IPPA naleznete na adrese http://www.ippanetwork.org/about_ippa/.4.7. 2012:

Termín uzávěrky pro odevzdání plných textů příspěvků do Sborníku konference CPPC 2012 byl prodloužen do 15.7.2012!


22.6. 2012:

Speciální přednáška paní dr. Kamlesh Singh  (Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Delhi, India) s názvem "Well-being in Indian socio-cultural context" se bude konat v pátek 22.6. 2012 od 10:30 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, A. Nováka 1, místnost D22.
Přednáška s diskuzí proběhne v angličtině. Vstup zdarma. Zájemci jsou srdečně zváni.

Fotografie naleznete ve Fotoalbu.


13.5. 2012:

1. Konference pozitivní psychologie v ČR (CPPC 2012)

Zprávu o konferenci CPPC 2012 naleznete zde.

PODROBNÝ PROGRAM konference CPPC 2012 ke stažení zde.

Ve dnech 23.-24.5.2012 se bude v Brně konat 1. Konference pozitivní psychologie v České republice (CPPC 2012).

Na celostátní konferenci CPPC 2012 se zahraniční účastí se můžete těšit na:

 • zvané přednášející (prof. J. Křivohlavý, prof. V. Smékal, prof. M. Blatný,
  prof. J. Mareš, Doc. Z. Vojtíšek a další)
 • zahraniční hosty (P. Halama (SK), P. Streit (A), G. Lueger (A), J.P. Van Oudenhoven (NL), P. Pahil (HU) a další)
 • předkonferenční workshopy
 • přednáškovou a posterovou sekci
 • studentskou sekci
 • stánek vydavatelství Grada s nabídkou knih za zvýhodněnou cenu
 • exkluzivní projekci dokumentárního filmu HAPPY (s českými titulky)

Záštitu nad konferencí CPPC 2012 převzal děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Více informací o konferenci a přihlášky naleznete ZDE

Pozvánka CPPC 2012  v PDF ke stažení.

 

1.12. 2011:

Byla vytvořena databáze článků z odborného časopisu Journal of Positive Psychology. K nahlédnutí zde. Vybrané články z ročníků 2009-2011 zašleme na požádání.

 

30.10. 2011:

Centrum pozitivní psychologie CPPC rozšířilo svou činnost o Studentskou sekci.
Více informací naleznete zde
.

 

17.9. 2011:

Podzimní odborný seminář Centra CPPC
s názvem "Pozitivní psychologie v klinické praxi" se bude konat ve čtvrtek 20. října 2011 od 14:00 hod. v Brně,
a to opět v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Na semináři se podělíme o z
kušenosti, postřehy a fotografie z 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, který se konal v červenci 2011 ve Philadelphii, USA.
Odborná část programu bude věnována klinicky významnému tématu posttraumatického rozvoje.

Svůj aktivní příspěvek přislíbili:
Prof. PhDr. J. Mareš, CSc. (LF UK Hradec Králové): Pozitivní klinická psychologie - přehled názorů
PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR): „Posttraumatický rozvoj osobnosti: cenné plody bolestných zkušeností. Výsledky výzkumu, implikace pro praxi"
Prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (FSS MU): „Zvládání postraumatické  krize v perspektivě logoterapie“
Mgr. P. Viktora (klinický psycholog, Rehabilitační ústav Kladruby): „Terapie osob po traumatu - zkušenosti a postřehy"
Doc. PhDr. L. Vašina, CSc. (klinický psycholog, FF MU) - h
ost diskuzní části semináře

Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů opět prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).

 

31.7. 2011:
 

Oznamujeme, že Česká republika má svého zástupce ve vedení International Positive Psychology Association ( IPPA Board of Directors).
 

29.7. 2011:

Fotografie z 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, konaného ve Philadelphii v USA ve dnech 23.-26.7.2011 jsou k nahlédnutí ve Fotoalbu.
 
 
1.7. 2011:

Čtvrtý seminář Centra CPPC
se bude konat ve čtvrtek 20. řína 2011 od 14:00 hod. v Brně, a to opět v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Program bude upřesněn.
Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).


30.5. 2011:
 
Pořadatelé 2. Světového kongresu pozitivní psychologie, jenž se bude konat v termínu 23. - 26.7. 2011 v Philadelphii (USA) srdečně zvou všechny zájemce o aktivní i pasivní účast.
Kongres nabízí bohatý odborný program: více než 20 zvaných přednášek čelních zástupců pozitivní psychologie (M. Seligmana, M. Csikszentmihalyiho, E. Dienera, C. Petersona, B. Fredricksonové a dalších), několik předkonferenčních workshopů, více než 60 sympozií, přes 400 posterových prezentací a mnoho příležitostí pro vzájemné sdílení poznatků a navazování spolupráce s příznivci pozitivní psychologie z celého světa.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách kongresu.

 
 
19.5. 2011:
 
Před několika dny vyšla nová kniha jednoho z hlavních představitelů pozitivní psychologie Martina Seligmana s názvem "Flourish"
Autor v ní shrnuje současné vědecké poznatky pozitivní psychologie a nabízí originální odpovědi na otázky lidského štěstí.
 
 
10.4. 2011:
 
Děkujeme všem účastníkům březnového semináře za zájem a pozornost.
Příští seminář CPPC se bude konat v říjnu 2011. Termín a obsahová náplň budou včas oznámeny.
 
 
3.3. 2011:

Příští seminář Centra CPPC
s názvem "Pozitivní psychologie v kontextu aktuálních otázek výchovy a vzdělávání" se bude konat ve čtvrtek 24. března 2011 od 14:00 hod. v Brně,
a to opět v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Svůj aktivní příspěvek přislíbili:
Prof. PhDr. J. Mareš, CSc. (LF Hradec Králové): Pozitivní psychologie a škola - současné trendy v zahraničí"
PhDr. J. Havigerová, Ph.D. (PedF Hradec Králové): „Psychologie nadání a pozitivní psychologie: křižovatky a mosty“
Mgr. K. Malá (o.s. Mosty, Most): „Využití přístupu pozitivní psychologie při práci s rizikovou mládeží“
PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR): „Pozitivní vzory mládeže: občanské ctnosti v praktickém životě“


Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů opět prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).
 

19.12. 2010:

Děkujeme všem účastníkům druhého semináře, která se konal ve čtvrtek 16.12.2010 v Brně, za zájem a pozornost. Prezentace některých přednášejích mohou být na vyžádání zaslány emailem.
 


21.11. 2010:

Přístí seminář CPPC s názvem "Aplikace pozitivní psychologie ve vzdělávání a psychologii práce a řízení" se bude konat  ve čtvrtek 16.12. od 14:00 v Brně (zasedací místnost Filozofické fakulty MU, ul. A. Nováka 1, budova C, 2. patro - mapa zde).
Svůj aktivní příspěvek již přislíbili:
Dr. G. Lueger (ředitel Solution Management Center, Vídeň): "Turn the coin around: How to find the Positive in the Negative". Překlad zajištěn.
Prof. PhDr. J. Švancara, CSc. (FF MU Brno): "Paradox času v zorném úhlu Philipa Zimbarda. Nápovědi pro pozitivní psychologii"
Prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (FSS MU Brno): "Pozitivní psychologie jako inspirace etické výchovy"
PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR Brno): "Jak rozpoznat a využít své silné stránky:  aktuální poznatky, praktické intervence, zkušenosti ze zahraničí"
Zájemci jsou srdečně vítáni. Z organizačních důvodů opět prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).
 

12.11. 2010:

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili prvního semináře CPPC, konaného 11.11. 2010 v Brně. Termín a obsah příštího semináře bude upřesněn v průběhu listopadu.


7.11. 2010:


V novém čísle časopisu E-psychologie vyšel článek o pozitivní psychologii:
Slezáčková, A. (2010). Pozitivní psychologie - věda nejen o štěstí. E-psychologie  [online], 4 (3), 55-69. Dostupný z  www: http://e-psycholog.eu/clanek/97
 

2.10. 2010:
 

Rozhlasový rozhovor na ČRo 6 z cyklu Hovory o vědě na téma "Mozek a vědomí aneb Pozitivní myšlení v životě a v psychoterapii" s Prof. PhDr. Vladimírem Smékalem, CSc., PhDr. Alenou Slezáčkovou, Ph.D. a RNDr. Petrem Bobem, Ph.D.

Přehrát30.9. 2010:

První seminář s názvem "Pozitivní psychologie - nové trendy ve výzkumu, terapii a vzdělávání" se bude konat ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 14:00 v zasedací místnosti Psychologického ústavu Akademie věd v Brně, Veveří 97 (vchod z ulice Resslovy, mapa zde).
Z odborného programu vybíráme:
PhDr. A. Slezáčková, Ph.D. (FF MU, AV ČR) : „Náplň činnosti a cíle Centra pozitivní psychologie v ČR“
Prof. PhDr. M. Blatný, CSc (AV ČR, FF MU): „Výzkum optimálního celoživotního vývoje“
PhDr. J. Dosedlová, Ph.D. (FF MU Brno): „Optimismus a péče o zdraví“

V jednání je také účast odborníka ze zahraničí.

Zájemci jsou srdečně vítáni - vstup volný. Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení účasti emailem (alena.slezackova@phil.muni.cz).

 

3.9. 2010:

Studentům všech oborů (ve věku 18-30 let) se znalostí angličtiny se nabízí ojedinělá příležitost účastnit se mezinárodního online intervenčního programu na podporu osobní pohody u studentů VŠ (Student Well-Being Enhancement Program).
Získáte konkrétní doporučení pro zvýšení míry své osobní pohody a užitečnou zpětnou vazbu po ukončení programu.
Více informací a přihlášení naleznete na http://web.iitd.ac.in/~kamleshsingh/PPR/index.php

 

1.9. 2010:

V průběhu září se kdokoliv může zapojit do mezinárodního výzkumu osobní pohody (International Well-being Study)! Česká verze dotazníku je přístupná pro všechny zájemce na adrese http://www.wellbeingstudy.com/index.html .
Každému účastníkovi výzkumu bude po vyplnění všech dotazníků emailem zaslána zpráva s jeho výsledky (i v  porovnání s výsledky ostatních účastníků výzkumu), jež bude také obsahovat více informací o celém výzkumu.
Všichni respondenti účastnící se celého výzkumu postoupí do slosování o jednu z deseti poukázek  v hodnotě 100 USD na nákup v internetovém  knihkupectví Amazon.com.

 

18.8. 2010:

Na podzim 2010 připravujeme seminář věnovaný aktuálním otázkám pozitivní psychologie ve světě i u nás. Obsah, termín, místo konání a jména přednášejících budou zveřejněny  v průběhu září.

 

15.7. 2010:

Do rubriky Odkazy byly nově umístěny internetové odkazy na videa z přednášek předních představitelů pozitivní psychologie.

 

1.7. 2010:

V úterý 29.6. 2010 v Praze úspěšně proběhlo Sympózium o pozitivní psychologii se zakladatelem a vůdčím představitelem směru, prof. Martinem Seligmanem (University of Pennsylvania, USA).
Fotografie ze sympózia naleznete ve fotogalerii, prezentace klíčových přednášejících jsou ke stažení na http://czech.seligmaneurope.com.

 

26.6.2010:

V dánské Kodani se od 23.6. do 26.6. 2010 konala 5. Evropská konference pozitivní psychologie, jíž se účastnili významní představitelé tohoto směru i další osobnosti světové psychologie.  Fotografie naleznete ve fotogalerii.
Book of Abstracts je ke stažení na http://www.ecpp2010.dk/News.5.aspx?newsid5=36

 

15.5. 2010:
 

CPPC spolupracuje na mezinárodním výzkumu osobní pohody (International Well-being Study)! Česká verze dotazníku je od 1. června 2010 přístupná pro všechny zájemce na adrese http://www.wellbeingstudy.com/index.html .

 
 Výzkum je realizován týmem vedený