Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Vítejte na stránkách
Centra pozitivní psychologie v České republice!

 

Centrum pozitivní psychologie v ČR (CPPC) je neziskovým sdružením odborníků a příznivců pozitivní psychologie. Vzniklo v Brně v roce 2008.

V dubnu 2010 byla založena Sekce pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti ČMPS.

Cíle CPPC jsou následující: rozšiřovat povědomí o směru pozitivní psychologie v České republice, a to jak ve výzkumné tak v aplikační rovině, podílet se na pořádání seminářů, workshopů a konferencí pozitivní psychologie, poskytovat konzultace pro diplomové a jiné práce tématicky související s danou oblastí a aktivně rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Všichni zájemci a příznivci pozitivní psychologie jsou srdečně vítáni.

_______________________________________________________________________

V nakladatelství Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta, vyšla kniha "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits" (Slezáčková, 2017).

hope-mono-cover-page.jpg

V nakladatelství Grada Publishing vyšla kniha "Průvodce pozitivní psychologií" (Slezáčková, 2012). Více informací zde.

obalka-final.jpg

 

 

 

 

 


AKTUÁLNĚ
 

6.11. 2019:

POZVÁNKA K VÝZKUMU NADĚJÍ A OČEKÁVÁNÍ DO BUDOUCNOSTI

Srdečně zveme k účasti v mezinárodním výzkumu "NADĚJE 2020"!
Mezinárodní výzkumný projekt již sedmým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, týkajících se nejen osobního života, ale také společenských a klimatických změn.
Anonymní online dotazník naleznete ZDE:

Zajímá Vás....
... v čem vidíme naději pro rok 2020?
.. co pro splnění svých nadějí a přání děláme?
... jak souvisí duševní pohoda s kvalitou mezilidských vztahů, se zdravím a s naším očekáváním do budoucna?
... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a mnohé další otázky přinese odpověď výzkum, do něhož jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Portugalsko, Španělsko, Polsko, Izrael, USA, Jihoafrická republika, Indie a další.

Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu!

 

12.10. 2019:

Srdečně zveme na malé symposium věnované tématu mezigeneračního přenosu pozitivních charakteristik, strategií a hodnot.

Název: "Mezigenerační přenos v kontextu dvou generací aneb Co předaly Husákovy děti mileniálům?"
Termín: středa 20.11. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, místnost D22

Anotace: V rámci symposia zazní tři přednášky, jejichž společným tématem je zkoumání přenosu vybraných vlastností, hodnot a strategií seberegulace z generace na generaci. Doc. Alena Slezáčková představí výsledky studie zaměřené na přenos silných stránek charakteru a duševní pohody u českých dospělých. Dr. Katarína Millová se bude věnovat mezigeneračnímu přenosu strategií seberegulace u současných mladých lidí a jejich rodičů. Příspěvek Dr. Tatiany Malatincové prozradí něco o tom, nakolik jsou si rodiče a jejich potomci podobní v hodnotách a celkovém přístupu k životu a jak to závisí na jejich vzájemném vztahu.
Zástupci všech generací jsou srdečně vítáni!
Vstup volný.
Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd na FF MU a
aktivit Sekce pozitivní psychologie při ČMPS.

 

 8.9. 2019:

V úterý 24.9.2019 se bude konat zajímavá přednáška dr. Patryka Stecze (Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Poland) s názvem "Psychological aspects of religiosity and religious coping and their relatedness to well-being".

Místo konání: Psychologický ústav FF MU v Brně.

 


29.4. 2019:

V červnu a červenci 2019 pobíhá v evropských městech Graz, Götzis a Hamburk již pátá série přednášek a workshopů čelních představitelů Pozitivní psychologie, 5th Positive Psychology Tour (http://www.seligmaneurope.com). 
V rakouském Grazu (21.-23.6.2019) uslyšíte americké i evropské odborníky, a to: Martina Seligmana, Roberta Biswas-Dienera, Tayyaba Rashida, Michaela Lehofera, Alenu Slezáčkovou, Gunthera Schmidta a Philipa Streita. 
V německém Hamburku (29. - 30.6.2019) vystoupí Roy Baumeister, Kim Cameron, Martin Seligman, Steve Cole, Joachim Bauer a mnoho dalších.
V Bregenz a Götzis (1.-3.7.2019) uslyšíte Martina Seligmana, Willibalda Rucha, Kima Camerona a další. 

Více informací  a podrobný program ZDE.  

 

15.4.2019:

​Ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání VUT Brno srdečně zveme na sympózium k tématu "O možnostech a významu humanitních předmětů v systému vzdělání vůbec a technického zvláště".
Název: Nejen informovat, také FORMOVAT!  
Termín: úterý 7.5.2019 od 13:00
Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Technická 12, Brno, Aula prof. Braunera
Program:

PhDr. Petra Navrátilová: Co mohou dát humanitní vědy technice
ThMgr. Milan Klapetek: Co s příkopem, který vyhloubil Descartes?
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Formování dobrého charakteru z pohledu pozitivní psychologie: Jak, kdy a proč rozvíjet silné stránky charakteru?
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.: Osobnost formovaná a formující v souvislostech úspěšného vývoje. Jak ovlivňuje společnost charakteristiky osobnosti?
 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.: Personální management a přínos jeho aplikačních dovedností (pro studenty i pracovníky ve stavebnictví a veřejné správě)
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc.: Co z našich znalostí předávat dál
ThMgr. Milan Klapetek: Vraťme člověka na čtyři nohy!

Pozvánka s programem ke stažení zde: Symposium Formování 2019.pdf.
Akce se koná v rámci aktivit Sekce pozitivní psychologie při ČMPS.
Vstup volný.

 

27.3. 2019:

Workshop s názvem "Spokojený žák - úspěšný žák: Metody pozitivní edukace při práci se třídou" se bude konat v pondělí 15.4. od 14 do 15:30 na Filozofické fakultě MU v Brně v rámci Týdne učitelství FF MUNI.
Vstup volný.
Více informací a přihlášky na webu
Týdne učitelství 2019

O programech a intervencích pozitivní edukace se dočtete v novém článku zde.


8.3. 2019:

Záznam rozhlasového rozhovoru o výzkumech a aplikacích pozitivní psychologie pro ČRo Brno (v pořadu Kontakt od 20:00 hod.) naleznete zde.

 

1.3. 2019:

Jedinečná příležitost setkat se s psychologem a neurovědcem prof. Richardem J. Davidsonem (Center for Healthy Minds, University of Wisconsin–Madison, USA), který se dlouhodobě zabývá výzkumem efektu meditačních technik na duševní pohodu.
Název přednášky: "Well-being Is a Skill: Perspectives From Affective and Contemplative Neuroscience"
Kdy? Ve čtvrtek 14.3. 2019 v 17:00 
Kde? Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno
Organizuje Mendel Lectures. Vstup volný.
Záznam přednášky ZDE.


 

26.2. 2019:

Česká televize - pořad Dobré ráno
Záznam rozhovoru o pozitivní psychologii, štěstí a harmonii s Doc. Alenou Slezáčkovou na ČT2 naleznete zde (čtyři vstupy s názvem Šťastná psychologie).

 

22.2. 2019:

Připravujeme:
​Ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání VUT Brno připravujeme sympózium na téma formování charakteru.
Více informací již brzy!
Akce se koná v rámci aktivit Sekce pozitivní psychologie při ČMPS.

 

1.1. 2019:

Přejeme všem pozitivně laděný rok 2019!

 

5.11. 2018:

Děkujeme za účast v mezinárodním výzkumu "NADĚJE 2018"!
Mezinárodní výzkumný projekt již šestým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a životní spokojeností.

Zajímá Vás....
... v čem vidíme naději pro rok 2019?
.. co pro splnění svých nadějí a přání děláme?
... jak souvisí duševní pohoda a harmonie s vitalitou a tělesným zdravím?
... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď výzkum, do něhož jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Portugalsko, Španělsko, USA, Jihoafrická republika a Indie.
 

23.10.2018:

Mezinárodní výzkumu humoru 
Na základě pozvání od švýcarských výzkumníků  z University of Zurich jsme se zapojili do mezinárodní studie o stylech humoru. Výsledky jsou publikovány v odborném časopise Journal of Happiness Studies

 

15.10.2018:

Srdečně zveme na "Malé symposium o štěstí v interkulturním kontextu", které se bude konat ve středu 7. 11. od 10:00 do 12:00 na Filozofické fakultě MU v učebně D22, Arna Nováka 1, Brno.
Hlavním a spojovacím tématem je štěstí v různém kulturním pojetí.
Bhútánští hosté Mgr. Yeshi Samten a Dr. Saamdu Chetri představí unikátní koncept Hrubého národního štěstí, který celosvětově proslavil toto malé himalájské království. Českému štěstí v mezinárodním srovnání se bude věnovat doc. Alena Slezáčková. Mgr. Kristýna Tronečková bude hovořit o své dizertační práci, ve které se věnuje souvislostem štěstí a spirituality v multikulturním kontextu. Na toto téma dělala kvalitativní rozhovory v Bhútánu, Norsku, ČR a Izraeli. Matouš Hurtík se bude věnovat možnostem propojení Hrubého národního štěstí a businessu, čímž se zabýval v Bhútánu.

Program:
Kristýna Tronečková, Matouš Hurtík: Štěstí a kvalita života v multikulturním kontextu.
Yeshi Samten, Saamdu Chetri: Štěstí a spokojenost v bhútánském pojetí.
Alena Slezáčková: České štěstí: úroveň a determinanty štěstí v mezinárodním srovnání.

Vstup volný.


25.9. 2018:

Srdečně zveme na přednášku A. Slezáčkové s názvem "Naděje jako předmět vědeckého zkoumání: výsledky českých výzkumů v rámci mezinárodních studií", která se bude konat ve středu 14.11.2018 od 10:00 do 11:30 na Psychologickém ústavu FF MU v Brně (Arne Nováka 1, budova C., 5. patro). Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

 

10.9. 2018:

Do konce října 2018 lze přihlásit abstrakt na 6. Světový kongres pozitivní psychologie organizovaný Mezinárodní asociací pozitivní psychologie IPPA, který se koná ve dnech 18.-21.7. 2019 v Melbourne.

Více informací na http://wcpp2019melbourne.com
Leták ke stažení zde: 
WCPP 19 Call for Submissions Flyer.pdf.
 

20.7. 2018:

Odborný seminář s workshopem s názvem "Pozitivní psychologie v praxi: Ověřené metody a intervence pro zvýšení osobní pohody a životní spokojenosti" se bude konat v pátek 21.9. 2018 v Pardubicích v rámci aktivit spolku Péče o duševní zdraví. Zájemci jsou srdečně zváni.
Více informací zde: 
PDZ-pozvanka Pozit.psychologie.pdf

 

30.6. 2018:

Výsledky výzkumů na téma psychosociálních souvislostí prožívané naděje u české a maltské populace byly prezentovány v rámci symposia na 9. Evropské konferenci pozitivní psychologie, jež se konala v Budapešti od 27. do 30.6.2018. Fotografie již brzy ve Fotogalerii!

 

8.6. 2018:

Srdečně zveme na přednášku prof. Thariny Guse (Dept. of Psychology, University of Pretoria, South Africa) s názvem "Hope among South African adults: preliminary findings from the Hope-Barometer Survey 2017“. Přednáška se bude konat v pondělí 25.6.2018 od 14:00 na Psychologickém ústavu FF MU v učebně U32 (bud. U1, areál VUT Údolní 53, Brno). 

 

15.5. 2018:

Prohlédněte si vědecký program 9. Evropské konference pozitivní psychologie, která se bude konat 27.-30.6.2018  v Budapešti: 
https://ecpp2018.akcongress.com/index.php/programme2

 

26.3. 2018:

Ve dnech 6.-8.4. 2018 se v Praze koná "Konference Štěstí" pořádaná Českou asociací studentů psychologie ČASP.
Ve stejné době (4.-7.4. 208)  budou prezentovány výsledky výzkumů psychosociálních souvislostí naděje u české populace na 1. Africké konferenci pozitivní psychologie APPC konané v Potchefstroomu, Jihoafrická republika (A. Slezáčková: "The Power of Hope: Psychosocial Benefits of Hope Across the Lifespan").

 

8. 12. 2017:

Do Fotogalerie byly přidány fotografie z cyklu přednášek a workshopu Prof. Johana Potgietera (North-West University, Potchefstroom, South Africa) s názvem „The understanding of well-being: Theories, findings, and implications for interventions. Novel approaches to the facilitation of health and well-being from a strengths perspective“, jež se konaly v říjnu 2017 na FF MU v Brně. 

 

15. 11. 2017:

Nová kniha s názvem "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits" přináší přehled teoretických přístupů ke zkoumání naděje, uvádí nejčastější metody využívané pro měření naděje a představuje výsledky zahraničních i tuzemských výzkumů zaměřených na souvislosti naděje a duševního zdraví u různých vzorků populace. Zvláštní pozornost je věnována prozkoumání role naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti. Kniha obsahuje také informace o programech a intervencích na podporu naděje ve školách, individuálním i párovém poradenství a v psychoterapii.

 

31. 10. 2017:

POZVÁNKA K VÝZKUMU

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2018"!
Stačí vyplnit anonymní dotazník a podělit se o své názory a přesvědčení.
Mezinárodní výzkumný projekt již pátým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a životní spokojeností.

Zajímá Vás....
    ... v čem vidíme naději pro rok 2018?
    ... jak souvisí duševní pohoda a vnitřní harmonie s tělesným zdravím?
    ... zda nás může altruismus a pomoc druhým uchránit před nepohodou a depresí?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2018", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Izrael, Španělsko a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie!

 

28. 10. 2017:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

KDY? Úterý 14.11.2017, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1,  3. nadzemní podlaží, učebna U32.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny výsledky rozsáhlé studie zaměřené na prozkoumání role naděje v posttraumatickém rozvoji osobnosti. Nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení  a posílení naděje v krizových životních situacích.
Součástí přednášky je představení nové knihy "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits".

 

25.9. 2017:

Srdečně zveme všechny zájemce (přednostně z řad studentů psychologie FF MU a členů Sekce pozitivní psychologie při ČMPS) na cyklus mimořádných přednášek a workshop zahraničního hosta Prof. Johana Potgietera (North-West University, Potchefstroom, South Africa) s názvem „The understanding of well-being: Theories, findings, and implications for interventions. Novel approaches to the facilitation of health and well-being from a strengths perspective.“  
Přednášky hosta Psychologického ústavu FF MU se konají v angličtině, vstup volný.

Pondělí 9.10. 2017 od 12:30 do 14:00 na PsU FF MU, ul. Údolní 53, Brno (učebna č. U35 v budově U1):
„Stress and coping in cultural context: Implications for physical health and psychological well-being“

Úterý 10.10. 2017 od 10:50 do 12:20 v na Údolní 53 v učebně U32 v bud. U1:
„When men and mountains meet... The role of eco-adventure in the facilitation of grit and resilience during adolescence and early adulthood“

Praktický workshop ve středu 11.10. 2017 od 14:00 do 16:30 na FF MU, Arne Nováka 1, v učebně B2.23.
„Solution Focused Counselling: The application of strengths-based intervention on a therapeutic level“
(Přihláška na workshop nutná - emailem na  adresu alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 9.10.2017).

 

1.9. 2017:

Fotografie z 5. Světového kongresu pozitivní psychologie WCPP 2017 jsou k nahlédnutí zde.

 

30.7. 2017:

Tři příspěvky představující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie byly prezentovány na 5. Světovém kongresu pozitivní psychologie konaném v kanadském Montrealu:
Slezáčková, A., & Choubisa, R.: The role of perceived hope and dispositional hope in life satisfaction across cultures: Comparison of Czech and Indian samples.
Slezáčková, A., Potgieter, J., Cefai, C., & Čejková, E.: The role of life values in subjective well-being among Czech, South African, and Maltese university students.
Slezáčková, A., & Janštová, E.: Spiritual intelligence and positive mental health: The value of personal meaning production and spiritual practice.

 

22.6. 2017:

Přejeme všem krásné léto a pro lepší odpočinek a plnohodnotnou regeneraci těla i ducha nabízíme zdarma ke stažení relaxace s originální hudbou a slovním doprovodem.
Relaxace
ve formátu MP3 ke stažení ZDE.

 

16.6. 2017:

Od 2. do 13.10. 2017 se budou konat mimořádné přednášky zahraničního hosta na téma „The understanding of well-being: Theories, findings and implications for interventions“ a praktický workshop s názvem „Solution-focused counselling".
Lektor
: Prof. Johan Potgieter (Faculty of Health Sciences, North-West University, Potchefstroom, South Africa)

Místo konání: Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU v Brně
Přesný termín a čas budou upřesněny.
Zájemci (přednostně z řad studentů a členů Sekce pozitivní psychologie při ČMPS) jsou srdečně zváni.

 

11.4. 2017:

Dokumentární filmy o štěstí budou promítány v rámci 52. mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci.
Úvodní slovo a přednášku prezentující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie přednese Alena Slezáčková.
Z programu doporučujeme následující filmy:
"
Štěstí" (Happy): pátek 28.4. 2017 v 17:00
"Šťastný film" (The Happy Film): pátek 28.4. 2017 ve 20:00
"Jak je to doopravdy s lidskou povahou?" (The Truth About Personality): sobota 29.4. 2017 v 18:00
"Tři revoluce v historii štěstí" (Three Revolutions in the History of Happiness): sobota 29.4. 2017 ve 20:00


 

2.4. 2017:

Ve dnech 27.-28.3. 2017 úspěšně proběhl praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme" pod vedením prof. Carmela Cefaie (Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta). Fotografie z workshopu jsou ke shlédnutí ve Fotoalbu.  

 

28.1. 2017:

Praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme: Training Workshop" se bude konat v pondělí 27. března od 13:00 do 17:00 hod. a v úterý 28. března 2017 od 9:00 do 13:00 hod. Obsahem je trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků a studentů, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR.
Program zahrnuje následující témata: Rozvoj komunikačních schopností, udržování zdravých mezilidských vztahů, podpora a rozvíjení silných stránek, pozitivní emoce a pozitivní myšlení, efektivní zvládání konfliktů.
Lektor: Prof. Carmel Cefai, University of Malta
Místo konání: Filozofická fakulta MU v Brně
Účast je zdarma, školení probíhá v anglickém jazyce.
Účastníci absolvující plný program (10 vyučovacích hodin) obdrží podklady, pracovní materiály a Certifikát o tréninku v programu RESCUR.
Přihlášky zasílejte na email: alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 20.3.2017.
Spolupořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.

 

15.1. 2017:

Srdečně zveme na přednášku "Building resilience in children and youth" profesora Carmela Cefaie z University of Malta.
Přednáška v angličtině se koná ve středu 29.3. 2017 od 12:30 do 14:00 na Filozofické fakultě MU v Brně (Joštova ul., učebna č. M21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

10. 1. 2017:

Rozhovory o nových výsledcích výzkumu Barometr naděje naleznete pod odkazem Rozhovory a reportáže.

 

1.11. 2016:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2017"!

Mezinárodní výzkumný projekt již čtvrtým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem vidíme naději pro rok 2017?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje s harmonií v životě?
    ... přispívá soucit s druhými našemu štěstí, a nebo naopak?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2017", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta, Indie, Španělsko a Izrael.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie.

 

10.10. 2016:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Neztrácejme naději - vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.
Součástí programu bude také sdělení o činnosti Sekce pozitivní psychologie při ČMPS. Zájemci o členství a spolupráci v Sekci pozitivní psychologie jsou vítáni.

KDY? Středa 16.11.2016, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1,  3. nadzemní podlaží, učebna U36.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny vybrané výsledky české části mezinárodního projektu Barometr naděje, jehož cílem je odhalit význam, obsah a zdroje naděje u širšího vzorku české populace a prozkoumat vztah naděje k duševnímu zdraví a životní spokojenosti. Získané poznatky budou porovnány s výsledky jiných zemí a závěrem nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení naděje a pozitivního přístupu v dobách klidných i bouřlivých.

 

1.9. 2016:

Na podzim 2016 připravujeme Odborný seminář s praktickým workshopem zaměřeným na aktuální témata současné pozitivní psychologie.
Seminář pořádá Sekce pozitivní psychologie ČMPS.
 
Všichni zájemci jsou vítáni. Vstup zdarma.
Místo konání: Filozofická fakulta MU, Brno.
Bližší informace o termínu a obsahu semináře budou uveřejněny během října 2016.

 

6.4. 2016:

Srdečně zveme na přednášku "Results from the Hope Barometer: The two faces of hope - Cognitive and transcendent dimensions" (Výsledky projektu Barometr naděje: Kognitivní a transcendentální aspekty naděje) švýcarského psychologa Dr. Andrease Kraffta z University St. Gallen.
Koná se ve středu 27.4. 2016 od 9:15 do 10:45 na FF MU v Brně (učebna č. C21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

31.1.2016:
Výsledky výzkumů z oblasti pozitivní psychologie realizované na Psychologickém ústavu FF MU v Brně byly prezentovány na mezinárodní konferenci 103. Indian Science Congress v Mysuru, Karnataka, Indie.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve Fotogalerii.

 

1.11. 2015:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2016"!

Mezinárodní výzkumný projekt již třetím rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2016?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje a altruismus s naším postojem k přistěhovalcům?
    ... co nás chrání před osamělostí a depresivitou?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2016", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Sběr dat byl ukončen, všem účastníkům děkujeme za spolupráci!

 

15.7.2015:

V pondělí 7.9. 2015 se koná na Univerzitě v Bernu (Švýcarsko) první Konference o naději, na níž budou prezentovány i výsledky české části mezinárodní studie Naděje 2015.
Více informací a program zde.
Pozvánka ke stažení zde:
Konference o naději Bern_2015.pdf

 

11.5.2015:

V pondělí 8.6.2015 se od 9 do 12 hod. koná malé Sympózium o štěstí.
Program:
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, PhD.: Pozitivní psychologie – věda o štěstí  
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.: Práce jako cesta ke štěstí     
Dr. Zlata Černá: Tradiční čínské pojetí štěstí 
ThMgr. Milan Klapetek: Šťastné a nešťastné cesty ke štěstí
                                                   
Místo konání: aula prof. Braunera na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Technická 12  (bus 53, zastávka Podnikatelská)
Vstup volný.

 

12.4.2015:
Srdečně zveme na přednášku "Developing resilience in children and adults" britské představitelky pozitivní psychologie Bridget Grenville-Cleave, MAPP, která se koná ve středu 22.4.2015 od 10:50 do 12:30 na FF MU v Brně (učebna č. C21).
Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.
Anotace: In this lecture we will briefly explore the theory and evidence underpinning the need for teaching and training resilience techniques in children and adults as well as practice some of the key skills individually, in pairs and small groups. Reference will be made to the award-winning Bounce Back resilience program for K-Y8 and Action for Happiness’s resilience and well-being programme for business managers, 'Doing Well from the Inside Out’.

 

24.2. 2015:
Do Fotoalba přidány nové fotografie z mezinárodních aktivit - spolupráce ve výzkumu a výuce s akademickými pracovišti v jižní Indii.

 

16.1. 2015:
Jak souvisí tělesná aktivita s duševní pohodou?

Srdečně Vás zveme k účasti v mezinárodním výzkumu, který probíhá ve spolupráci se Školou sociálních a politických věd (ISCSP) a Centrem pro administrativu veřejného práva (CAPP) při univerzitě v Lisabonu. Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi životním stylem, tělesným zdravím a spokojeností se životem u respondentů z devíti evropských zemí.
Budeme vděční za Vaše zapojení do výzkumu a sdílení svých názorů a zkušeností. Výzkum se skládá ze dvou dotazníků, každý Vám zabere přibližně 10 minut. Jedná se o anonymní průzkum a Vaše data budou použita pouze pro pro vědecké účely. Předem děkujeme za Vaši účast, studie probíhá jen do konce ledna 2015!

Sběr dat ukončen 31.1.2015 - děkujeme za spolupráci!

 

 

30.12.2014: Oznámení

Dne 27. 12. 2014 zemřel ve věku nedožitých 90 let Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. významný český psycholog a autor mnoha prací z oblasti pozitivní psychologie.
O tématech lásky, vděčnosti, odpouštění, moudrosti a smysluplnosti nejen inspirativně a poutavě psal a přednášel, ale svým životem tyto hodnoty také naplňoval.
S vděčností vzpomínáme.
 

29.10.2014:

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a  očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?

    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko
.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Zapojte se prosím svou účastí do výzkumu, který probíhá od 1. do 30.11. 2014, a rozšiřte řady respondentů!
Anonymní online dotazník naleznete do 30.11. 2014 zde: www.nadeje2015.com (sběr dat ukončen 1.12.2014)

Děkujeme za spolupráci!

 

 

16.9.2014:

V úterý 18. listopadu 2014  se bude konat v rámci Týdne vědy na FF MU malé Sympózium o naději.
Místo konání a čas: 18.11. 2014 od 11:00 do 12:30 v učebně D22, FF MU, Arne Nováka 1, Brno.

Program:
Alena Slezáčková: "Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů?"
Klára Benešová, Monika Kupcová, Lenka Vildová a kol.: "Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let"

Katarína Millová: "Být aktivním dítětem se vyplatí: jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání?"
Daniel Vodrážka: "Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje"
Alena Slezáčková: "Jak si udržet nadějný přístup k životu?"

Zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni - vstup volný!

 

1.6. 2014:

V červnu 2014 bylo založeno Akademické centrum pozitivní psychologie ACPP při Psychologickém ústavu FF MU.
Více informací o cílech a aktivitách centra ACPP  zde.

 

8.4. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop španělských kolegů dr. Ricada Arguis Rey a Silvie H. Paniello o využití pozitivní psychologie ve výchově a vzdělávání, které se konají 15. a 16.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C.

Vstup volný.
Více informací o přednášce
zde a o workshopu zde

 

21.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop švýcarského psycholog a lektora dr. Andrease Kraffta o duševní pohodě a naději v osobním životě i pracovní oblasti a managementu, které se konají 7.4. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C, učebna C21, 10:50-12:20 hod.

Vstup volný.
Více informací
zde

 

18.3. 2014:

Srdečně zveme na přednášku a workshop rakouského psychologa a terapeuta dr. Philipa Streita o aplikaci poznatků pozitivní psychologie v praxi, které se konají 24. a 25.3. 2014 v Brně.
Akce se koná v rámci projektu
INPSY.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1, budova C,
učebna C21, 10:50-12:20 hod.
Vstup volný.
Více informací:
zde

 

9.3.2014 :

Na počátek listopadu 2014 připravujeme Sympózium o naději.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přesné datum a program budou upřesněny v průběhu jara 2014.

 

22.12.2013:

První výsledky z výzkumu Naděje 2014  naleznete ZDE a ve formě rozhovoru ZDE.
Děkujeme všem respondentům, kteří se aktivně zapojili do výzkumu a pomohli tak rozšířit poznání v oblasti pozitivní psychologie.
Více poznatků a podnětů k tématu naděje, pozitivního myšlení a štěstí naleznete v knize "Průvodce pozitivní psychologií" (A. Slezáčková, vyd. Grada Publishing, 2012).

 

4.11. 2013:

 Zapojte se do Mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2014"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a pozitivních očekávání do budoucnosti, jež se týkají důležitých oblastí našeho života.

  • V čem občané ČR spatřují naděje pro rok 2014?
  • Co pro jejich naplnění dělají?
  • Co souvisí s otázkami lidského štěstí a spokojenosti?
  • Odráží se naše převažující naladění v celkovém zdravotním stavu?
  • Jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2014".
Zapojte se prosím do výzkumu a rozšiřte řady respondentů!
Ihned po vyplnění dotazníku získáte vyhodnocení svých odpovědí v podobě Osobního profilu naděje, který si můžete stáhnout i ve formátu pdf.
Anonymní online dotazník naleznete zde:
www.nadeje2014.com
Děkujeme za spolupráci!
 

 

12.8. 2013:

Zahájen sběr dat pro mezinárodní výzkum štěstí a smysluplnosti života

Srdečně zveme všechny zájemce z České republiky s dosaženým SŠ nebo VŠ vzděláním ke spolupráci a zapojení do online sběru dat.
Svou anonymní účastí pomůžete rozšíření vědeckých poznatků pozitivní psychologie a
lepšímu porozumění tomu, co činí náš život šťastným a smysluplným.

Dotazník je vytvořen ve dvou verzích (A a B), pro účast v anonymním výzkumu klikněte prosím buď ZDE nebo ZDE. Vyplňujt