Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

O NÁS


doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D
 

 • docentka psychologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • zakladatelka a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR
 • členka vedení International Positive Psychology Association (Council of Advisors)
 • členka vedení European Network for Positive Psychology (ENPP)
 • zástupce European Network for Positive Psychology (ENPP) v České republice
 • členka odborné rady Akademického centra mindfulness (MRPN) při LF MU


alena-slezackova2_2021.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti vědeckého zájmu

 • pozitivní psychologie
 • naděje a osobní pohoda
 • všímavost (mindfulness)
 • posttraumatický rozvoj
 • psychologie zdraví a duševní hygiena

 
Vzdělání a kvalifikace

 • 2022: absolvování certifikovaného kurzu Resilience Practitioner Certificate (School of Positive Transformation, Dr. Itai Ivtzan)
 • 2019: absolvování kurzu Mindfulness-Based Psychotherapy I. (Amir H. Imani)
 • 2019: absolvování 8týdenního kurzu Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR (Michal Dvořák)
 • 2017: absolvování kurzu RESCUR Resilience Programme (University of Malta, prof. Carmel Cefai)
 • 2014: habilitace v oboru obecná psychologie (FF MU, Brno)
 • 2010: absolvování kurzu Positive Psychology Masterclass (Bristol, Velká Británie)
 • 2007-2012: výcvikový program Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, Český institut PCA (přístup  C.R.Rogerse)
 • 2005-2009: postgraduální studium klinické psychologie na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1992-1997: magisterské studium jednooborové psychologie (PsÚ FF MU)
 • 1997: získání osvědčení o učitelské způsobilosti (FF MU)
 • 1996: výukový a výcvikový program Imaginativní metody v psychoterapii a poradenství (IPIPAPP)
 • 1996: semináře Katatymně imaginativní psychoterapie (Česká společnost pro KIP)
 • 1995: Kurz neurolingvistického programování (Institut M.H. Ericksona Praha)
 • kurz Arteterapie (FF MU)

 

Přehled zaměstnání

 • od r. 2020: Docentka psychologie, Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky, Lékařská fakulta MU, Brno
 • 2019-2022: Ústav lékařské etiky, LF MU (projekt DECAREL)
 • 2014-2020: Docentka psychologie,  Psychologický ústav Filozofické fakulty MU, Brno
 • 2009-2014: Odborná asistentka, Psychologický ústav Filozofické fakulty MU, Brno
 • 2008-2012: Odborná pracovnice výzkumu a vývoje, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, odd. psychologie zdraví
 • 2001-2007: Ústav soc. péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka Brno. Skupinová a individuální terapie.
 • 2000: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Výuka na katedře psychologie - semináře obecné a vývojové psychologie
 • 1999: Stacionář Naděje. Individuální a skupinová terapie seniorů
 • 1998-1999: Tusnovics Holding, GmbH. Personalistika, výběr zaměstnanců

 

Pedagogická činnost

 • od r. 2020: výuka na Ústavu psychologie a psychosomatiky LF MU
 • od r. 2013: výuka předmětu Positive Psychology na University of Malta
 • od r. 2005: výuka na Psychologickém ústavu FF MU - výuka předmětů Pozitivní psychologie, Psychologie zdraví a psychohygiena, Pedagogická psychologie, Školní psychologie, Psychology of Mental Health and Well-being
 • od r. 2007: Přednášky pro Univerzitu 3. věku MU
 • od r. 2006: Spolupráce s Akademickým centrem poradenství a supervize ACPS při MU (kurzy relaxace pro studenty a veřejnost)

 


Vědeckovýzkumná činnost

 • 2022- 2025: Členka týmu a zástupce řešitele projektu AZV MZ ČR: "Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapii (MOU-MindCare)" 
 • 2019-2022: Členka týmu v grantovém projektu TAČR: "Rozhodování o zdravotní péči v závěru života - DECAREL
 • 2013-2016: Členka týmu v grantovém projektu GA13-19808S: "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence"
 • 2010-2014: Členka týmu v grantovém projektu č.407/10/2410 GA AV ČR: "Longitudinální studium optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka"
 • 2008-2012: Členka týmu v grantovém projektu č. 406/09/1255 GA AV ČR: "Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí"
 • 2007-2010: Členka týmu v grantovém projektu č.406/07/1384  GA AV ČR: "Prospektivní longitudinální studie kvality života dětí po léčbě nádorového onemocnění"

 

Členství ve vědeckých společnostech a redakčních radách

 • European Network for Positive Psychology ENPP (Executive Board)
 • International Positive Psychology Association IPPA  (Council of Advisors)
 • European Network for Social and Emotional Competence ENSEC
 • členka rady Českomoravské psychologické společnosti ČMPS
 • vedoucí Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
 • od r. 2014 členka redakční rady odborného časopisu "The International Journal of Emotional Education" (IJEE)
 • od r. 2010 členka redakční rady mezinárodního elektronického časopisu "International Journal of Wellbeing" (http://www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow)
 • od r. 2007 členka redakční rady elektronického časopisu Českomoravské psychologické společnosti "E-psychologie" (www.e-psycholog.eu)

 

Publikační a přednášková činnosthttp://is.muni.cz/osoba/24238#publikace