Jdi na obsah Jdi na menu
 


Publikační činnost

Publikace z oblasti pozitivní psychologie (odborné články, kapitoly v knihách, monografie) v českém i anglickém jazyce za posledních 5 let. Na požádání mohou být vybrané publikace zaslány emailem.
(Celkový předhled všech publikací
zde)

 

KRAFFT, A. M., GUSE, T., & SLEZACKOVA, A.(Eds). (2023). Hope Across Cultures: Lessons from the International Hope Barometer. Cham: Springer. Open access: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-24412-4

 

LIPTÁKOVÁ, S., SVĚTLÁK, M., HYTYCH, R., MATIS, J., SLEZÁČKOVÁ, A. & ŠUMEC, R. (2022). Signing up is not yet mindfulness practice: A systematic review of adherence to eHealth and mHealth mindfulness-based programs in the pre-pandemic period. Československá psychologie, 66(3), 233-254. https://ceskoslovenskapsychologie.cz/index.php/csps/article/view/58

 

OLIVOVÁ, A., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2021).  Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách. E-psychologie, 15(1), 69-89.  https://doi:10.29364/epsy.393 https://e-psycholog.eu/pdf/Olivova_Slezackova.pdf

 

SLEZÁČKOVÁ, A., GEPRTOVÁ, A., & SVĚTLÁK, M. (2021).  Protektivní faktory prožívaného stresu u pacientů s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie, 34, Supplementum 2, s. 2S111-"S113.

 

SVĚTLÁK, M., DAŇHELOVÁ, Š., KÓŠA, B., SLEZÁČKOVÁ, A., & ŠUMEC, R. (2021). Self-compassion in medical students: a pilot study of its association with professionalism pressure. BMC Medical Education21, 500 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02930-2

 

SVĚTLÁK, M., LINHARTOVÁ, P., KNEJZLÍKOVÁ, T., KNEJZLÍK, J., KÓŠA, B., HORNÍČKOVÁ, V., JAROLÍNOVÁ, K., LUČANSKÁ, K., SLEZÁČKOVÁ, A., & ŠUMEC, R. (2021). Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581086/full


SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). Psychosociální souvislosti naděje v kontextu zdraví i závažného onemocnění: empirické poznatky a možnosti jejich aplikace v lékařské praxi. In R. Ptáček & P. Bartůněk. Naděje v medicíně, s. 147-154. Praha: Grada, Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-271-3077-1.


MATIS, J., SVETLAK, M., SLEZACKOVA, A., SVOBODA, M., & ŠUMEC, R. (2020). Mindfulness-Based Programs for Cancer Patients via eHealth and mHealth: A Systematic Review and Synthesis of Quantitative Research. Journal of Medical Internet Research, 22(11):e20709. DOI: 10.2196/20709. URL: https://www.jmir.org/2020/11/e20709


SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). Jak pracovat s nadějí u pokročile onkologických pacientů. Klinická onkologie, 33 (Suppl 1), 138-141. Plný text: Jak pracovat s nadějí u onkol.pacientů_A.Slezackova,2020.pdf.

SLEZÁČKOVÁ, A., GUSE, T., & PROŠEK, T. (2020). The role of perceived hope in harmony in life among Czech and South African adults. In R. K. Pradhan & U. Kumar (Eds.), Emotion, Well-being and Resilience: Theoretical Perspectives and Practical Applications" (pp. 77-94). Apple Academic Press, Taylor & Francis Group.

SLEZÁČKOVÁ, A., PROŠEK, T., MALATINCOVÁ, T., & KRAFFT, A. M. (2020). Psychometrické vlastnosti české verze škály prožívané naděje: faktorová struktura a vnitřní konzistence. Československá psychologie, 64(3), 288-305. Plný text: Psychometr. vlastnosti Škály prožívané naděje_Slezáčková a kol., 2020.pdf

STECZ, P., SLEZÁČKOVÁ, A., MILLOVÁ, K., & NOWAKOWSKA-DOMAGALA, K. (2020). Predictive Role of Positive Mental Health for Attitudes Towards Suicide and Suicide Prevention: Is the Well‑Being of Students of the Helping Professions a Worthwhile Goal for Suicide Prevention?Journal of Happiness Studies, 21(6), 1965-1984.    https://doi.org/10.1007/s10902-019-00163-1

HEINTZ, S., RUCH, W., AYKAN, S., BRDAR, I., BRZOZOWSKA, D., CARRETERO-DIOS, H., CHEN, H.-C., CHLOPICKI, W., CHOI, I., DIONIGI, A., ĎURKA, R., FORG, T. E., GUSEWELL, A., ISLER, R. B., IVANOVA, A., LAINESTE, L., LAJČIAKOVÁ, P., LAU, C., LEE, M., MADA, S., MARTIN-KRUMM, C., MENDIBURO-SEQUEL, A., MIGIWA, I., MUSTAFI, N., OSHIO, A., PLATT, T., PROYER, R. T., QUIROGA-GARZA, A., RAMIS, T., SAFTOIU, R., SAKLOFSKE, D. H., SHCHERBAKOVA, O. V., SLEZACKOVA, A., STALIKAS, A., STOKENBERGA, I., TORRES-MARIN, J., & WONG, P. S. O. (2019). Benevolent and corrective humor, life satisfaction, and broad humor dimensions: Extending the nomological network of the BenCor across 25 countries. Journal of Happiness  Studies.  https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-019-00185-9

SLEZÁČKOVÁ, A., & JAROLÍNOVÁ, K. (2019). Vplyv meditácie všímavosti (mindfulness) na telesné a duševné zdravie. REVUE MEDICÍNY v praxi, 17(2), 50-52.

MORAVEC, P. & SLEZÁČKOVÁ, A. (2019). Souvislosti osobnosti a spirituální inteligence v pojetí Davida B. Kinga. In H. Georgi, A. Slezáčková, & D. Heller, D. (Eds.). Sborník z konference Psychologické dny 2018. Hodnoty a psychologie: Reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti, s. 65-76. Praha: ČMPS. 

MORAVEC, P., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2019). Test Spirituální inteligence D. Kinga a jeho psychometrické vlastnosti u české populace. Psychologie a její kontexty, 9(1), 83-100. 

JANŠTOVÁ, E., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2018). Pozitivní edukace – inspirace pro zlepšení kvality vzdělávání. Lifelong Learning, 8(3), 7-24. 

KROPÁČOVÁ, S., SLEZÁČKOVÁ, A., & JARDEN, A. (2018). Škála vytrvalosti: Analýza psychometrických vlastností české verze pro dospělé. E-psychologie, 12(2), 27-40. doi:10.29364/epsy.318. 

SLEZÁČKOVÁ, A., CEFAI, C., ČEJKOVÁ, E., & GASSMANN, S. (2018). The role of life values in subjective well-being among Czech and Maltese university studentsHorizons of Psychology/Psihološka obzorja, 27, 35–47. https://doi.org/10.20419/2018.27.483. ISSN 2350-5141.

ČEJKOVÁ, E., SLEZÁČKOVÁ, A., CHOUBISA, R., & VIJAYALAKSHMI, V. (2018) Life values and subjective well-being among Indian university students: Scrutinizing the omnipresent North-South divide. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology44(2), 238-248. ISSN: 0019-4247.

SLEZÁČKOVÁ, A., CEFAI, C., & PROŠEK, T. (2018). Psychosocial correlates and predictors of perceived hope across cultures: A study of Czech and Maltese contexts. In A. M. Krafft, P. Perrig-Chiello, & A. M. Walker (Eds.), Hope for a Good Life. Results of the Hope-Barometer International Research Program (pp. 165-197). Social Indicators Research Series, Vol. 72. Springer. ISBN:978-3-319-78469-4.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2017). Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits.  Centre for Resilience
& Socio-Emotional Health, University of Malta. ISBN 978-99957-890-2-2.

SLEZÁČKOVÁ, A., & PÍŠKOVÁ, V. (2017). Excellent coping: Which coping strategies contribute to greater hope and happiness? In Jitendra Mohan (Ed.). Emerging Contours of Excellence (pp. 75-95). Chandigarh: Panjab University. ISBN 81-85322-64-3.

SLEZÁČKOVÁ, A., & SOBOTKOVÁ, I. (2017). Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning. In Updesh Kumar (Ed.) The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience (pp. 379-390). Routledge, UK. ISBN-10: 1138954888. 

HAVELKOVÁ, A., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2017). Výzkum v psychosomatice: Stručný průřez pojetími, vývojem a současnými tématyE-psychologie [online], 11(3), 39-50. 

SLEZÁČKOVÁ, A. (2017). Pozitivní psychologie – věda o štěstí. In Milan Klapetek (Ed.). Štěstí – muška jenom zlatá! Brno: VUT, Institut celoživotního vzdělávání, s. 35-39. ISBN 978-80-214-5516-0. doi:10.13164/conf.smjz.2015.2.

MORAVEC, P., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2017). Postoje studentů psychologie vůči křesťanství. In I. Sobotková, D. Heller, & A. Slezáčková (Eds.). Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie: Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 225-235. ISBN 978-80-244-5164-0.

BHOSALE, S., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2017). Depression and Life Style of Working Women Across Various Organizations. Journal of Indian Health Psychology, Vol. 11, No. 2, pp 1-8. New Delhi: Global Vision Publishing House. ISSN 0973-5755.

SLEZÁČKOVÁ, A. & KRAFFT, A. (2016). Hope – A Driving Force of Optimal Human Development. In J. Mohan & M. Sehgal (Eds). Idea of Excellence: Multiple Perspectives, pp. 1-12. Chandigarh: Panjab University.  ISBN 81-85322-59-7.

SLEZÁČKOVÁ, A., BRAŠNOVÁ, M., CHLPEKOVÁ, B., VILDOVÁ, L. & POKLUDA, J. (2016). Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí.  Annales Psychologici, roč. 02(16), 2/15, 5-24. Brno: MU. ISSN 2336-4939.

SLEZÁČKOVÁ, A. & JANŠTOVÁ, E. (2016). Vztah spirituální inteligence a duševního zdraví: význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxeE-psychologie [online], 10(2), 18-33. 

SINGH, K., JAIN, A., KAUR, J., JUNNARKAR, M., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Cross-cultural differences on Gunas and other well-being dimensions. Asian Journal of Psychiatry, Elsevier, 24, 139-146. ISSN 1876-2018. doi:10.1016/j.ajp.2016.09.001.

BHOSALE, S., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Relationship between some spiritual practice and well-being of women of various professions. International Journal of Psychosocial Research (IJPSR), Tirupati, AP, India: Sri Venkateswara University, 5 (1), 1-5. ISSN 2320-6381.

TENKLOVÁ, L., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Differences between Self-forgiveness and Interpersonal Forgiveness in Relation to Mental Health. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, JIAAP, 42(2), 193- 201. 

MORAVEC, P., & SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Psychological Benefits and Costs of Participating in Men’s Groups in the Czech RepublicJournal of European Psychology Students, 7(1), 1-8. ISSN 2222-6931. doi:10.5334/jeps.346

SLEZÁČKOVÁ, A. (2015). Boosting Hope. In Bormans, L. (Ed.) The World Book of Hope, pp. 104-107Tielt, Belgium: Lannoo. ISBN 978-94-014-2360-1.

SLEZÁČKOVÁ, A., VALENTOVÁ, K., FARKASOVÁ, K., KUPCOVÁ, M., POKLUDA, J., & SENCIOVÁ, Z. (2015). Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních školAnnales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, 2(16), 1, 39-54. ISSN 2336-4939. 

SLEZÁČKOVÁ, A., RIEGEL, K., & HUMPOLÍČEK, P. (2015). Relationships of Flow Experience, Well-being and Achievement Motivation in Recreational Athletes in Two CountriesJournal of Indian Health Psychology, New Delhi: Global Vision Publishing House, 9(2), 13-28. ISSN 0973-5755.

OUDENHOVEN, J. P. van, de RAAD, B., TIMMERMAN, M.E., ASKEVIS-LEHERPEUX, F., BOSKI, P., CARMONA, C., CHOUBISA, R., DOMINGUEZ, A., BYE, H. H., KURYLO, A., LAHMANN, C., MASTOR, K., SELENKO, E., SLEZÁČKOVÁ, A., SMITH, R., TIP, L., & YIK. M. (2014). Are virtues national, supranational, or universal? SpringerPlus, Germany: Springer, 2, 3, 223-234. ISSN 2193-1801. doi:10.1186/2193-1801-3-223.

SLEZÁČKOVÁ, A., & BOBKOVÁ, V. (2014). Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentůAnnales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, roč. 1 (15), 2, 24-39. ISSN 2336-4939.  

SLEZÁČKOVÁ, A., & ŘÍHOVÁ, P. E. (2014). Životní smysluplnost a interpersonální hodnoty jako protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotních sester. Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, roč. 1 (15), 1, 45-60. ISSN 2336-4939  

 

Vyžádané přednášky na konferencích a odborných sympóziích:

SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). Never lose hope: The protective role of hope in mental and physical health. Invited online lecture for the Indian Association of Health Psychology IAHP. June 26, 2020

SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). Living with hope: The role of hope in posttraumatic growth. Invited online lecture for the Indian Association of Applied Psychology IAAP. June 25, 2020.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). The power of hope in times of crisis. Videolecture for Humanity for Hope Global Movement 2020 , June 14, 2020.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2020). The value of hope: Psychosocial correlates and benefits of hope across cultures. Mental Health Webinar Series organised by American College, Madurai, India. May 9, 2020.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2019). Posttraumatic Growth and Hope. Invited lecture at the 5th Positive Psychology Tour with Martin Seligman. Graz, Austria, June 22, 2019.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2018). The Power of Hope: Psychosocial Benefits of Hope Across the Lifespan. Invited lecture at the First Africa Positive Psychology Conference. Potchefstroom, South Africa, April 6, 2018.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Hope – a driving force of optimal human developmentThe 103rd Indian Science Congress, Section of Anthropological and Behavioural Sciences. University of Mysore, Karnataka, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Positive mindset and health: Hope as protective factor of mental and physical well-beingThe International Conference on Positive Psychology for Effective Living. Sri Ramachandra University, Chennai, Tamil Nadu, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2016). Positive psychology: A science on mental health and well-being. Invited lecture at Dept. of Psychology, Annamalai University, Tamil Nadu, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, A. (2015). Life satisfaction and life values: A cross-cultural study on happiness in Indian and Czech samples. Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu, India, January 2015

SLEZÁČKOVÁ, A (2015). More hopeful, less depressed. How hope protects us from depression? Schweizerische Hoffnungkonferenz, Bern, September 2015.

SLEZÁČKOVÁ, A (2015). Spirituality and meaningfulness: Key components of mental health and happiness. A keynote address. The 50th National and International Conference of the Indian Academy of Applied Psychology, Tirupati, Andra Pradesh, India, January 2015.