Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference CPPC 2012

 

 

cppc_konference_logo.jpg


1. Konference pozitivní psychologie v ČR
1st Czech Positive Psychology Conference
CPPC 2012


Termín: 23.-24.5. 2012
Místo konání: Filozofická fakulta MU, Česká republika

Brno, A. Nováka 1, místnost D21 a D22

 

Sborník příspěvků CPPC 2012 ke stažení zde. 

 

PODĚKOVÁNÍ A OHLÉDNUTÍ

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

děkujeme Vám za Vaši účast na 1. ročníku celostátní Konference pozitivní psychologie CPPC 2012, která se ve dnech 23. až 24.5. 2012 konala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Za převzetí záštity nad konferencí CPPC 2012 děkujeme panu děkanovi Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Josefovi Krobovi, CSc. Za podporu organizace konference patří velký dík také vedení Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU.

Konference CPPC 2012 se zúčastnilo 185 účastníků z osmi států světa (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Nizozemí, Norsko, USA). Svoje zvané přednášky předneslo šest zahraničních a šest tuzemských hostů, zastupujících různé výzkumné i aplikační oblasti pozitivní psychologie.
Na konferenci CPPC 2012 dále zaznělo 18 orálních příspěvků ve čtyřech sekcích, prezentováno bylo 16 posterů. Proběhly tři předkonferenční workshopy.
Součástí programu konference bylo také promítání filmu
HAPPY.

Těšíme se naviděnou za rok na 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR, která se bude konat v termínu 22.-24.5.2013.

Se srdečným pozdravením
Alena Slezáčková

 

Zprávu o konferenci CPPC 2012 naleznete zde.

SBORNÍK ABSTRAKT konference CPPC 2012 ke stažení zde.

PODROBNÝ PROGRAM konference CPPC 2012 ke stažení zde.


Videozáznamy přednášek zvaných přednášejících na konferenci CPPC 2012:
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD.
Doc. Mgr. Peter Halama, Ph.D.
Mag. Aleksandra Bujacz
Mag. Dr. Günter Lueger
Dr. Philip Streit
Mr. Paul Pahil


Powerpointové prezentace tuzemských zvaných přednášejících:
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: "Pozitivní psychologie a štěstí v ČR"
Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.:  "Čtyři kroky Martina E.P. Seligmana..."
Doc. Mgr. P. Halama, Ph.D.: "Zmysel života v kontexte pozit. psych."

Powerpointové prezentace zahraničních zvaných přednášejících:
Prof. J.P. Van Oudenhoven: "Virtues across 12 nations"
Dr. P. Streit : "Age and positive interventions"
Aleksandra Bujacz, Joar Vittersø: "Intrinsic goals and eudaimonic motivation..."
Mag. Dr. G. Lueger: "Retooling: how to design positive-oriented tools for companies"
Paul Pahil: "Hungry for optimal coaching"

 

Zvaní přednášející na konferenci CPPC 2012:

- z České republiky:

Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc. (Praha): "Čtyři kroky Martina E.P. Seligmana na cestě k realizaci poznatků pozitivní psychologie"
Prof. PhDr. V. Smékal, CSc. (Katedra psychologie, FSS MU, Brno): "Pozitivní psychologie jako základ formování etické kultury osobnosti"
Prof. PhDr. J. Mareš, CSc. (LF UK, Hradec Králové): "Využití pozitivní psychologie ve školství"
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, ThD. (vedoucí katedry religionistiky, Husitská teologická fakulta UK, Praha): "Pozitivní přístup ke spiritualitě"
Prof. PhDr. M. Blatný, CSc. (PsU Akademie věd ČR, Brno): "Born to be brave: k temperamentové podstatě silných stránek charakteru"


- ze zahraničí:

Prof. J.P. Van Oudenhoven (University of Groningen, Nizozemí): "Virtues across 12 nations: An international comparison of moral principles" ("Ctnosti ve 12 zemích: mezinárodní srovnání morálních principů")
Dr. P. Streit (ředitel Institut für Kind, Jugend und Familie, Graz, Rakousko): "Age and positive interventions: First experiences with clinical program" (Stáří a pozitivní intervence: první zkušenosti s klinickým programem)
Aleksandra Bujacz, Joar Vittersø (Adam Mickiewicz University, Poland; University of Tromsø, Norway): "Intrinsic goals and eudaimonic motivation: Life aspirations and motives for the everyday activities of middle-aged Polish individuals"
Mag. Dr. G. Lueger (ředitel Solution Management Center, Vídeň, Rakousko): "Retooling: how to design positive-oriented tools for companies and consultants" ("Reorganizace: jak navrhnout pozitivně zaměřené nástroje pro firmy a poradce")
Doc. Mgr. P. Halama, Ph.D.  stav experimentálnej psychológie SAV, FF Trnavské univerzity, Slovensko): "Zmysel života v kontexte pozitívnej psychológie" ("Smysl života v kontextu pozitivní psychologie")
Paul Pahil (Életerő, Budapešť, Maďarsko): "Hungry for optimal coaching: Example of applied positive psychology in Hungary" ("Hladoví po optimálním koučování: příklad aplikované pozitivní psychologie v Maďarsku)


 

Nabídka předkonferenčních workshopů (pouze pro účastníky konference):

WORKSHOP A:
PhDr. Jana Havigerová, Ph.D. (PedF Univerzita Hradec Králové): "Hladový sytému nevěří aneb Jak sytit hlad po informacích a rozvíjet moudrost ve škole (i mimo ni)" - poslední volná místa ve workshopu k dispozici!
Anotace: Touha po informacích je neodmyslitelnou součástí podstaty člověka - pozorovatelná je od raného dětství, nejtypičtější je pro ni věk kolem 3 let (tzv. období proč?), avšak následně, typicky s nástupem do školy, jakoby zcela vymizela. Na tomto semináři budou prezentovány výsledky výzkumu projektu Ready to ask?, které toto zjištění potvrzují, a uvedeny metody a postupy, kterými lze touhu po informacích, jako Šípkovou Růženku, znovu probudit. Sami na sobě si s účastníky vyzkoušíme metody založené na práci s verbálním materiálem (např. pozitivní reformulace, reframing, kladení otázek apod.) vhodné pro použití ve vzdělávání, z nichž většinu lze aplikovat od mateřské školy (od tří let) až po univerzitu třetího věku.
Termín: 23.5.2012, 10:00-12:00 hod, místnost C51
Cena: 290,- Kč/os. (platba hotově na místě, plaťte prosím přesnou částku)
Závazná přihláška: emailem na
CPPC2012@email.cz do 20.5.2012.

WORKSHOP B:
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (FF MU Brno): "Ověřené postupy a strategie pozitivní psychologie v praxi" - kapacita workshopu naplněna!
Anotace: Poznatky pozitivní psychologie nabízejí bohaté možnosti uplatnění nejen v psychologické praxi, ale i v oblasti výchovy, vzdělávání a koučingu. Seznámíme se s konkrétními postupy a metodami, které efektivně přispívají k podpoře osobní pohody, lepšímu výkonu a udržení dobrých mezilidských vztahů.

Termín: 23.5.2012, 10:00-12:00 hod, místnost C43
Cena: 290,- Kč/os. (platba hotově na místě, plaťte prosím přesnou částku)
Závazná přihláška: emailem na
CPPC2012@email.cz do 15.5.2012.

WORKSHOP C:
Doc. Mgr. P. Halama, Ph.D. (ÚEPs SAV Bratislava): "Diagnostické a výskumné nástroje na hodnotenie zmyslu života a jeho úrovne" - poslední volná místa ve workshopu k dispozici!
Anotácia: Obsahom workshopu je zoznámenie sa z najčastejšie používanými diagnostickými a výskumnými nástrojmi na meranie úrovne životnej zmysluplnosti a obsahovej stránky zmyslu života. V oblasti životnej zmysluplnosti budú predstavené nástroje s pozadím skôr v existenciálnej psychológii a logoterapii (napr. PIL, Logo-test) ako aj novšie nástroje používané viac vo výskume v rámci pozitívnej psychológie (napr. MLQ, Škála životnej zmysluplnosti). V oblasti obsahu zmyslu života budú predstavené čisto kvantitatívne  orientované  nástroje (napr. SOMP),  a tiež nástroje, ktoré zahŕňajú aj kvalitatívne aspekty (napr. Profil zmyslu života). Súčasťou workshopu bude aj praktická ukážka vybraných nástrojov spolu s diskusiou o ich výhodách a nevýhodách.
Termín: 23.5.2012, 10:00-12:00 hod, místnost C32
Cena: 290,- Kč/os. (platba hotově na místě, plaťte prosím přesnou částku)
Závazná přihláška: emailem na
CPPC2012@email.cz do 20.5.2012.

 

Důležité informace a termíny konference:
 

Místo konání a časový rozvrh

Registrace a prezence konference CPPC 2012 probíhá ve středu 23.5. od 10:00 v předsálí místnosti D22, Filozofická fakulta MU, A. Nováka 1, Brno.

Odborný program konference CPPC 2012 začíná ve středu 23.5.2012 ve 13.00 hod. a končí ve čtvrtek 24.5.2012 kolem 18. hodiny.
Konference se uskuteční v sálech D22 a D 21 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, Brno (
mapa zde).

 

Přihlášky

Formulář ke stažení naleznete zde: Přihláška CPPC 2012.
Přihlášení je možné pouze elektronicky zasláním vyplněné přihlášky emailem na adresu CPPC2012@email.cz

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte emailem.

Termín uzávěrky pro podávání přihlášek k pasivní účasti byl 14.5.2012.

Termín uzávěrky pro podávání přihlášek k aktivní  účasti (přihlášení abstrakt) byl do 10.4.2012.


Konferenční poplatek

Konferenční poplatek uhrazený bankovním převodem do 15.3.2012  činí 600,- Kč (pro studenty
bakalářského a magisterského denního studia 400,- Kč).

Konferenční poplatek uhrazený bankovním převodem v době od 16.3.2012 do 22.5.2012 činí 700,- Kč (pro studenty bakalářského a magisterského
denního studia 500,- Kč).

Konferenční poplatek hrazený v hotovosti v době konference činí 800,- Kč (pro studenty
bakalářského a magisterského denního studia 600,- Kč) a bude hrazen při registraci.

Platbu konferenčního poplatku u dříve zaslaných přihlášek již lze uskutečnit pouze v hotovosti na místě. Při platbě v hotovosti prosíme o úhradu přesné částky, aby nevznikly potíže s vracením peněz.  Děkujeme za pochopení.

Z důvodů naplněné kapacity konference již od 14.5.2012 nové přihlášky nepřijímáme.


Součástí konferenčního poplatku jsou odborné a společenské aktivity v době konference, sborník abstrakt, sborník textů příspěvků na CD a další prezentační materiály připravené pro účely konference.
Speciální součástí programu konference je exkluzivní promítání dokumentárního filmu HAPPY (s českými titulky).

 

Přihlášení konferenčních příspěvků

Abstrakty příspěvků pro verbální i posterovou prezentaci zasílejte prosím spolu s přihláškou na email CPPC2012@email.cz.
Termín pro odeslání abstraktů je 31.3.2012.
Doporučený rozsah abstraktu: 150-200 slov.

Do 30.4.2011 budou abstrakty posouzeny a odesílatelé vyrozuměni o přijetí příspěvku.

Termín uzávěrky pro odevzdání plných textů aktivních přispěvatelů bude stanoven.
Plné texty budou publikovány ve sborníku s ISBN.


Prezentace příspěvků

Příspěvky bude možné prezentovat buď jako přednášku (15-20 minut) nebo jako poster (velikost tabule 100 x 70 cm).
Nabídnout lze i předkonferenční workshop (konání: 23.5. 2012 dopoledne)


Sborník

Termín uzávěrky pro odevzdání plných textů aktivních přispěvatelů byl prodloužen do: 30.6.2012
Plné texty budou publikovány v postkonferenčním sborníku s ISBN.

Maximální rozsah textu (včetně literatury) je omezen 12 normostranami. Všechny příspěvky doplňte prosím o název, abstrakt a klíčová slova v angličtině.

Požadavky na formální úpravu příspěvků:
Formát:
    písmo Times New Roman, velikost 12
    text ve formátu dokumentu (.doc, .odt, .rtf)
    řádkování 1,5
    nadpis tučně
    jméno autora/autorky kurzívou
    zarovnat do bloku
    tabulky a obrázky očíslovat a opatřit názvem
    všechny zkratky vysvětlit při prvním použití
   
Pořadatelé konference si vyhrazují právo výběru příspěvků.


Ubytování

Vyberte si z široké nabídky možností ubytování v Brně: http://www.brno.cz/turista-volny-cas/ubytovani-a-restaurace/ a nebo využijte rezervačního systému Booking.com
Možnosti ubytování pro studenty na kolejích MU naleznete zde
Volbu i úhradu ubytování si realizuje každý účastník sám.

Doprava

Informace o možnostech hromadné dopravy naleznete na: www.idos.cz.

Kontakty

E-mail: CPPC2012@email.cz

Centrum pozitivní psychologie v ČR
tel.: (+420) 604 506 256 (organizační tým CPPC 2012)


Organizační a vědecký výbor CPPC 2012

PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.


Psychologický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.: (+420) 549 497 794 (sekretariát PsU)
fax (+420) 549 491 523


Pozvánka ke stažení v PDF zde: Pozvánka CPPC 2012.