Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICES cílem podporovat rozšiřování poznatků i aplikačních možností pozitivní psychologie bylo v Brně v roce 2008 založeno Centrum pozitivní psychologie v ČR, které organizuje přednášky,  semináře a konference, nabízí praktické workshopy a aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci.

V roce 2015 vzniklo při Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Akademické centrum pozitivní psychologie ACPP, jehož hlavní náplní je rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost, podporovat mezinárodní výzkumnou spolupráci a publikovat získané poznatky nejen v odborných časopisech a na mezinárodních konferencích, ale také seznamovat s výsledky výzkumů veřejnost v rámci aktivit souvisejících s popularizací vědy (Týden vědy, Univerzita 3. věku, rozhlasové relace apod.).

Ucelený přehled o hlavních tématech pozitivní psychologie včetně výsledků některých tuzemských studií lze nalézt v monografii "Průvodce pozitivní psychologií: Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace" (Slezáčková, 2012).

  Výuka pozitivní psychologie v ČR

Pozitivní psychologie jako samostatný předmět na vysoké škole je od roku 2008  pravidelně vyučována na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Slezáčková, 2008). Na ostatních filozofických a pedagogických fakultách jsou vybraná témata pozitivní psychologie většinou vyučována jako součást předmětů psychohygieny, psychologie zdraví, sociální psychologie apod.

 

Od podzimu 2014 je pro studenty z celé Masarykovy univerzity pravidelně vyučován předmět Psychology of Mental Health and Well-being (v angličtině), jenž shrnuje hlavní poznatky a aplikační možnosti pozitivní psychologie.