Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICES cílem podporovat rozšiřování poznatků i aplikačních možností pozitivní psychologie bylo v Brně v roce 2008 založeno Centrum pozitivní psychologie v ČR, které organizuje přednášky,  semináře a konference, nabízí praktické workshopy a aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci.

V roce 2015 vzniklo při Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Akademické centrum pozitivní psychologie ACPP, jehož hlavní náplní bylo rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost, podporovat mezinárodní výzkumnou spolupráci a publikovat získané poznatky nejen v odborných časopisech a na mezinárodních konferencích, ale také seznamovat s výsledky výzkumů veřejnost v rámci aktivit souvisejících s popularizací vědy (Týden vědy, Univerzita 3. věku, rozhlasové relace apod.). Aktivně fungující a rozvíjející se  ACPP bylo v roce 2018 direktivně zrušeno tehdejším vedoucím Psychologického ústavu FF MU M. Blatným. 

 


 Výuka pozitivní psychologie v ČR

Pozitivní psychologie jako samostatný předmět na vysoké škole byla od roku 2008 do r. 2019 pravidelně vyučována na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Slezáčková, 2008). Na ostatních filozofických a pedagogických fakultách jsou vybraná témata pozitivní psychologie většinou vyučována jako součást předmětů psychohygieny, psychologie zdraví, sociální psychologie apod.

Od r. 2014 do r. 2019 byl pro studenty z celé Masarykovy univerzity pravidelně vyučován předmět Psychology of Mental Health and Well-being (v angličtině), jenž shrnoval hlavní poznatky pozitivní psychologie o duševním zdraví.

Od r. 2020 je na Lékařské fakultě MU přednášen nový celouniverzitní předmět s názvem Applied Positive Psychology for Health and Well-being, jenž se zaměřuje na aplikaci poznatků pozitivní psychologie v péči o duševní a tělesné zdraví.